hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Kerkelijk Werkers

voorzitterI.v.m. de contractbeëindiging met Jerke de Vries eind juni en de aanstaande pensionering van Marja Lit per medio september, heeft uw kerkenraad op 22 februari j.l. besloten een vacature te starten voor 0,5 fte kerkelijk werker per 1 september, voor bepaalde tijd. Er is een sollicitatiecommissie benoemd en deze is voortvarend te werk gegaan. In de tussentijd heeft Yvonne Smit te kennen gegeven per 1 september minder te willen gaan werken, voornamelijk om haar studie weer op te pakken. Gelukkig kon de sollicitatiecommissie dit gegeven nog meenemen en er is iemand gevonden die deze uren ook kan invullen. Daarmee is de totale capaciteit van 1,0 fte kerkelijk werker vanaf 1 september gebleven en de verdeling Noord / Zuid zelfs beter geworden.
In de kerkenraadsvergadering van 13 juni heeft de sollicitatiecommissie voorgedragen de heer pastor Albert Kozijn, leeftijd 63 jaar en wonende te Heiloo. Met overgrote meerderheid heeft de vergadering met deze voordracht ingestemd.
In de volgende Samen Verder zullen nadere details worden vermeld, alsmede over het vervolgtraject en de afscheidsmomenten van Marja Lit en Jerke de Vries.
Cor Docter (voorzitter), Willem Meijer (scriba)