hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba

de hand schrijven met balpen 318 34729Op 30 mei en 13 juni vergaderde de kerkenraad. De bezinning over de toekomst van onze kerk heeft voorzitter Cor Docter verwerkt in een uitgebreide notitie, elders in deze Samen Verder.
De noodzaak van twee vergaderingen zo snel na elkaar lag in het feit, dat er een sollicitatieprocedure was om een nieuwe kerkelijk werker te vinden. Voor de afronding daarvan is een beslissing van de kerkenraad onmisbaar. Zie ook het artikel verderop in dit kerkblad.
De kerkenraad ging verder akkoord met: de aangevraagde doop van Evert Jesse de Gier (geb. 12-03-2016), de Jaarrekeningen 2015 van de kerkrentmeesters en de diaconie, het beleggingsstatuut van het CvK, het redactiestatuut van het kerkblad en de website, het privacyreglement, een wijziging in de verdeling van de kosten van De Blije Mare en de herinrichting van de Immanuëlkerk en tot slot nog het plaatsen van een kruis op De Blije Mare.

Op 13 juni zou eigenlijk de Kleine Kerkenraad vergaderen. Maar het nemen van al die besluiten door de kerkenraad ging voor. We hadden nu de gelegenheid om de informatie uit de Sectieteams, de Taakgroepen en de Colleges te delen met de hele kerkenraad. Dit was een positieve ervaring, die het afschaffen van de Kleine Kerkenraad mogelijk zal bespoedigen.
De Taakgroep Vorming & Toerusting is bezig geweest met een mooie folder voor 2016/17 en bezint zich op de toerusting van alle pastoraal medewerkers.
De Taakgroep Kerk naar Buiten is het hele jaar door druk, nu met de gospelnight in september en de kerstwandeling. Het blijkt dat de open kerk in Noord op woensdagmiddag weinig mensen trekt.
De Taakgroep Jeugd & Jongeren heeft de meest vluchtige/flexibele bezetting. Maar gelukkig is er weer een voorzittersduo aangetreden. Provider loopt prima, de CJV is erg klein. Er wordt een actie gestart om de niet-deelnemende jongeren tot 25 jaar te benaderen. Verder: in 2017 weer een diaconale reis?!
De Taakgroep Communicatie boog zich over de website, het kerkblad en het communicatieplan. Ook de moderne(re) communicatiekanalen hebben hun aandacht.
Het Sectieteam Noord meldt veel vacatures bij de contactpersonen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het bezorgen van Samen Verder, maar ook voor het contact met gemeenteleden die niet of moeilijk naar de kerk kunnen of wat dat betreft al afgehaakt hebben.
Het Sectieteam Zuid sprak over de werving van een nieuwe kerkelijk werker, de opvang van vluchtelingen, een eventuele kerkgang van Eritrese Christenen in de Vrijheidskerk.
Het College van Diakenen zoekt gemeenteleden om de ZWO-groep nieuw leven in te blazen. Er is nu ook een zendingsbus in de Vrijheidskerk.
Het College van Kerkrentmeesters vergaderde over de kerkelijk werkers, de vluchtelingen en de Eritrese Christenen. En ze zoeken nog een secretaris!
Het College van Beroepskrachten bestaat uit de predikanten en de kerkelijk werkers. Na de inwerkperiode van pastor Kozijn wordt aandacht besteed aan teambuilding.

Ik wens u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!

Met groet, namens de kerkenraad:
Willem Meijer, scriba