hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Kerkelijk werkers

kerkenraadIn verband met de contractbeëindiging met Jerke de Vries eind juni en de aanstaande pensionering van Marja Lit per medio september, heeft uw kerkenraad op 22 februari besloten een vacature te starten voor 0,5 fte kerkelijk werker per 1 september, voor bepaalde tijd, voor het ouderenpastoraat in werkgebied Zuid.
Er is een sollicitatiecommissie benoemd, bestaande uit Simon Binnendijk (vz), Geertje Visser, Akke Wiersma, Marieke de Bruin en Bernard van Dam. Zo waren alle gewesten vertegenwoordigd.
De commissie is voortvarend te werk gegaan: er is een advertentie geplaatst in Kerkinformatie, op onze eigen website en op de website van kerkelijk werkers. In samenspraak met het moderamen en Sectieteam-Zuid is de profielschets opgesteld. In totaal hebben acht personen gereflecteerd.


Uit de sollicitatiegesprekken heeft de commissie in de kerkenraadsvergadering van 13 juni unaniem één van de kandidaten voorgedragen. Het is de heer Albert Kozijn, 63 jaar, woonachtig in Heiloo. Na jaren werken bij financiële instellingen en in de IT is hij gaan studeren: godsdienst, kerkelijk werk, pastoraal werker. Zijn laatste baan was interim-predikant bij de dienst justitiële inrichtingen. Door bezuinigen zijn daar per 2014 alle interim-contracten beëindigd.
Met de overige beroepskrachten heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden en zij steunen de voordracht.
Lopende deze sollicitatieprocedure heeft Yvonne Smit te kennen gegeven per 1 september vijf uur per week minder te willen gaan werken, voornamelijk om haar studie weer op te pakken. Naast nog een enkele Alkmaar-brede activiteit en centraal overleg, zal zij zich hoofdzakelijk binnen Noord bezig houden met het ouderenpastoraat.
Gelukkig kon de sollicitatiecommissie dit gegeven nog meenemen en is pastor Kozijn bereid deze uren in te vullen. Zo is de overeengekomen totale capaciteit van 1,0 fte kerkelijk werker vanaf 1 september toch gehaald en de verdeling Noord/Zuid zelfs beter geworden. Tevens kan het contract met de heer Kozijn al per 15 augustus ingaan, hetgeen beter is voor de aansluiting en overdracht.
Met overgrote meerderheid heeft de kerkenraad in zijn vergadering op 13 juni met de voordracht van Albert Kozijn en met de urenvermindering van Yvonne Smit ingestemd.
In overleg met dominee Nielspeter Jans is zondag 28 augustus gekozen om pastor Albert Kozijn 'in de bediening te stellen', zoals dat in officiële termen heet, met ruim de gelegenheid tot kennismaking. In de overdracht van gemeenteleden is dominee Jans waar nodig een verbindende schakel.
Pastor Albert Kozijn houdt zitting in de Vrijheidskerk - kamer 4 van 10.00 tot 16.00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en van 10.00 tot 15.00 uur op vrijdag en is te bereiken via telefoonnummer 06 30 38 17 91 en via
e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Afscheid nemen van Marja Lit is mogelijk tijdens de inloopmiddagen in Westerhout op 17 augustus en in de Wijkplaats op 21 augustus. Marja heeft vele jaren zich ingezet voor de gemeenteleden in Oost en de laatste tijd ook in Oudorp. Het sluiten van “haar” Trefpuntkerk heeft haar pijn gedaan en ze kon heel goed invoelen hoe gemeenteleden uit Oost hier ook veel moeite mee hadden en nog hebben. Toch moeten we en gaan we verder.
Na de dienst van 10 juli in de Vrijheidskerk, waarin pastor Jerke de Vries zelf voorging, was er de gelegenheid van hem afscheid te nemen. Hoewel twee jaar geleden zijn start als ouderenpastor in West moeilijk was, heeft Jerke doorgezet en volgehouden, waardoor de waardering voor hem en zijn werk merkbaar is toegenomen.

Op deze plaats wensen wij Marja en Jerke het beste voor hun toekomst en danken wij hen zeer voor al het verrichte werk.
Ook wensen wij Yvonne veel succes bij het voortzetten van haar studie en wensen wij Albert veel succes en alle goeds bij het aangaan van zijn nieuwe functie in ons midden.
Moge allen en alles Gods zegen genieten.

Namens het moderamen,
Willem Meijer, scriba