hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter - september 2016

voorzitterIn het vorige nummer stonden veel grote en kleine artikelen, die bij lezing opvallend veel op elkaar aansloten. Er is voldoende geschetst over onderwerpen voor de naaste toekomst, er is genoeg te doen en te beleven, we gaan het meemaken. Respons sijpelt langzaam binnen; reageren kan altijd, alsnog.

Na een rustige vakantieperiode, aan het begin van een nieuw seizoen eerst nog even iets over het pastoraat, daar zijn de jongste ontwikkelingen, volgende keren zijn andere items aan de orde. Binnen de groep beroepskrachten-pastoraat hebben zich een aantal mutaties voorgedaan. Belangrijk is nu het verdere vervolg. Binnen de KR is uitgesproken het pastoraat - in de volle breedte - zeer belangrijk te vinden.

Het beperkt zich niet alleen tot het ouderenpastoraat, maar strekt zich uit van jong tot oud en is er voor iedereen, of je meer of minder actief bent of was maakt niet uit. De beroepskrachten zijn complementair, elkaar aanvullend, ondersteund door veel gedreven vrijwilligers. Zonder die laatste groep is het onuitvoerbaar werk. Maar het zijn er steeds minder, bij een groeiende vraag. Pastoraat op afroep is dan een begrijpelijke oplossing, maar dat heeft een open eindje, er moet meer denkbaar zijn. Daarom wordt komend jaar meer structuur aangebracht in het kunnen beheersen van dit probleem.
In de vakantie kregen we bericht dat op 19 juli is overleden ds Arend van de Bovenkamp. Hij was hervormd predikant in Alkmaar van 1962 tot 1988. In de dienst bij het afscheid werd een interessant levensverhaal geschetst van iemand die opgroeit en predikant wordt in een tijd en omgeving van enkel rechte lijnen en vaste wetten, die dat gaande zijn leven heeft zien en laten verdampen tot de innerlijke vrede en vrijheid overbleef. De centrale tekst luidde: Leef dus in de vrijheid die Christus ons gegeven heeft en blijf vrij (Gal 5:1). Dat is ieder toe te wensen: vrij zijn van opgelegde regeltjes en verplichtingen.
Cor Docter