hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba - september 2016

kerkenraadDe zomermaanden zijn voor het moderamen een rustige tijd: geen vergaderingen en weinig andere contacten, via mail of telefoon. Er waren wel een aantal plezierige en hoopgevende zaken. Twee jongeren trouwen op 09-09-16. We wensen hen niet alleen een goede trouwdag, maar ook veel geluk voor de toekomst. De twee doopaanvragen van hebben we natuurlijk toegejuicht en ons akkoord gegeven. De doop is op 25-09-16 in de Vrijheidskerk.

 

Voor diezelfde doopdatum kwam nog een derde aanvraag. Het betreft een bewoner van het AZC-2 aan de Robonsbosweg. Hij wil graag christen worden en lid van de gemeenschap die hem liefdevol onthaalt. Yvonne Bos en Nielspeter Jans zijn al een tijdje hierover met hem in gesprek, waarbij ook geloofszaken besproken werden. Bij deze man van in de vijftig, gaan doop en belijdenis samen. Hij wordt gedoopt en doet hiermee meteen belijdenis. Daarom hebben we het doopverzoek aan de kerkenraad voorgelegd, zoals dat altijd gebeurt wanneer gemeenteleden aangeven belijdenis te willen doen. Geen enkele ambtsdrager heeft bezwaar: hij is welkom in onze kring! 
Ik wens u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!

Met groet,
namens de kerkenraad: Willem Meijer, scriba.