hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Uw financiële bijdrage voor “Samen Verder”

samenverder'Samen Verder' is het blad van de Protestantse Gemeente te Alkmaar en de Evangelisch- Lutherse Gemeente Alkmaar en wordt gratis bezorgd. Ook is het mogelijk een e-mail abonnement te nemen op de digitale editie via de site www.pg-alkmaar.nl. Het is onmisbaar voor de informatie en communicatie binnen onze gemeentes. "Samen Verder" wordt samengesteld, opgemaakt en verspreid door vele vrijwilligers. Alleen het drukken wordt uitbesteed en dat kost geld.
Er is niet gekozen voor een betaal-abonnement. Jaarlijks wordt daarom een beroep op de lezers gedaan voor een vrijwillige bijdrage. Dat beroep is tot nu toe niet tevergeefs geweest. De bijdragen dekten de jaarlijks gemaakte kosten.
U begrijpt het al, ook dit jaar vragen wij u om een vrijwillige bijdrage. Als uw financiële middelen dit toelaten vragen wij van u een bijdrage van € 10,-.

Voor het goede begrip, ieder bedrag kleiner of groter dan € 10,- wordt dankbaar aanvaard.
Tot 2015 werd u gevraagd uw bijdrage over te maken door gebruik te maken van een bijgevoegde acceptgiro. Om geld uit te sparen hebben we daar dit jaar van afgezien. U kunt uw bijdrage met internet bankieren of overschrijvingsformulier over maken op: NL32 FVLB 0699 7667 53 t.n.v. Protestantse Gemeente Alkmaar.

U kunt er ook voor kiezen uw bijdrage zondags in een enveloppe in de collectezak te deponeren, graag met vermelding: "Samen Verder".
Bij voorbaat danken wij u hartelijk.

Met vriendelijke groet,
namens het College van Kerkrentmeesters,
M. Hoetmer-van der Ruijt, voorzitter