hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter - oktober 2016

Het weer aanlopen na een lange rustige zomer liet wat op zich wachten, maar inmiddels is de trein weer volop gaande. Het voordeel van een veelkleurige, pluriforme gemeente is dat er altijd wat te doen is; dat kan trouwens ook een even zo groot nadeel zijn.

Luisteren en elkaar proberen te begrijpen is dan heel wat. Jezus had er niet zo’n moeite mee, Hij dééd gewoon, Hij ging eigen nieuwe wegen.

We gaan wat krachtiger achter leden aan die passief zijn geworden, ook aan nieuwingekomenen wordt duidelijker gevraagd wat men wil. Uiteraard is het niet het doel om te schrappen, want we willen het liefst dat men er bij wil horen en mee wil doen. Om samen, met meer talenten, meer schouders te kunnen zetten onder het gemeentewerk. Er is genoeg te doen. Er zijn duidelijke vacatures, maar er is ook behoefte aan veel stille werkers in de wijken. Het is razend moeilijk geworden om al diegenen die zich vroeger het vuur uit de sloffen hebben gelopen nu de juiste en voldoende aandacht te kunnen geven. Het leven is modern en flitsend, maar de continuïteit is minstens zo belangrijk.

Toch nog even iets over het pastoraat, het heeft er mee te maken. Want door als kerkenraad het pastoraat belangrijk te vinden, hebben we ons ook een inspanningsverplichting gegeven om daartoe het noodzakelijke te ondernemen. Verschillende levensfasen vragen om een gedifferentieerd pastoraatsaanbod. Deze keer iets over het jongerenpastoraat. De jeugd is ook druk bezig met het omzien naar elkaar. Er is een actie op touw gezet om alle ex-leden en -bekenden op te sporen en te vragen naar het ‘waarom ex’, geïnspireerd door de bijbelverhalen over de goede herder en het verloren schaap. Er wordt begonnen met hen die nog wel als PGA-lid staan ingeschreven. We kunnen er een mening over hebben, maar laten we deze inspanning niet onderschatten. Voor alle leeftijdsgroepen is het belangrijk dat we weten waar de ‘niet meer zo in beeld zijnden’ uithangen en of zij weer in beeld willen komen. Wat is er ooit gebeurd of waarom is de kerk niet meer zo aantrekkelijk? Wat wil men, wat verwacht men? Dat is een moeilijk iets en daarom is het goed dat leeftijdgenoten deze handschoen oppakken. Een uitdaging waar lef voor nodig is. Ouderen kunnen dit met gebed en bemoediging ondersteunen. Ik opende de eerste kerkenraad van het nieuwe seizoen met ‘Tegenwind op het meer: vertrouwen is over water durven lopen’.

Op zondag 25 september was het feest in de Kapelkerk, de GKV vierde haar eigenaarschap van dit gebouw. De morgen begon met een uitbundige kinderdienst, gevolgd door enkele toespraken van de predikant en de burgemeester. Men is bijzonder blij dat het dit voorjaar toch nog mogelijk is geworden dat de Kapelkerk van de PGA kon worden overgenomen. Dat gevoel is geheel wederzijds. Zo is het primair een vitaal open Godshuis in de binnenstad van Alkmaar gebleven.

Cor Docter