hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba - oktober 2016

Er is een verzoek tot doop in de viering van 16 oktober 2016 in de Immanuëlkerk van Amir. Amir is de man die samen met Nastaran vanaf februari dit jaar bij ons binnen is gekomen en regelmatig de vieringen in De Blije Mare bezoekt. Hij heeft o.a. de cursus ‘De boodschap van de Bijbel’ bij Ane Mulder gevolgd.


Een volwassene doet gelijk belijdenis bij zijn doop. Daarom heeft het moderamen zijn doopverzoek aan de kerkenraad voorgelegd, zoals dat altijd gebeurt, wanneer gemeenteleden aangeven belijdenis te willen doen. Geen enkele ambtsdrager heeft bezwaar: hij is welkom in onze kring!

Op 15 september vergaderde de kerkenraad. De opkomst was niet groot; veel afwezigen vierden nog vakantie.
In de bezinning hebben we gekeken naar de merkbare verschillen tussen sectie Noord en sectie Zuid. Niet om elkaar de les te lezen, maar om bewust te zijn dat er wel verschillen zijn, maar toch ook wel heel veel overeenkomsten.

In het rondje langs de velden bleek, dat veel Taakgroepen, sectieteams en colleges nog niet vergaderd hadden, waardoor er weinig te melden was.

Begin volgend jaar treedt Edith van Tiel af als ambtsdrager. Zij heeft in het moderamen de functie notulist/2e scriba. Het moderamen functioneert als dagelijks bestuur van de PGA. Het is een hechte groep, waar alles in vertrouwen en met respect wordt behandeld. Ongeveer eens per maand wordt vergaderd. De notulist is een volwaardig lid van het moderamen en zorgt voor het verslag van de vergadering. Daarnaast worden er notulen gemaakt van de kerkenraadsvergaderingen.
Wanneer de scriba afwezig is, wordt het scribaat door de 2e scriba behartigd, vaak samen met de voorzitter. We zouden het zeer op prijs stellen als iemand (het liefst uit sectie Noord) deze functie op zich wil nemen. Iets voor u? Of weet u iemand?
Ik wens u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!

Met groet,
namens de kerkenraad: Willem Meijer, scriba.