hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter - november 2016

Hervormingsdag ligt alweer achter ons, maar ook weer niet helemaal. Want onze landelijke kerk viert en herdenkt -met vele anderen- een jaar lang het 500 jarig bestaan van het protestantisme.

Op 31 oktober 1517 timmerde Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkerk in Wittenberg. Hiermee begon een vernieuwingsproces, het begin van de Reformatie en van wat we nu ‘protestantisme’ noemen. Luther vond dat de kerk naast het goede ook was verworden tot een machtsinstituut en was vastgelopen in een systeem van regeltjes, rituelen en boetedoening. En dat terwijl het Jezus er juist om ging dat de mensen bevrijd zouden worden van alles wat hen verhindert om voluit voor het goede leven te gaan. Van angst naar vreugde.

n het vierjaar staan de vele kanten van het protestantisme centraal. Als een lopend vuur komt elke maand een ander thema aan bod, uitgewerkt door een provincie. Noord-Holland is in juni 2017 aan de beurt, met het protestantse kerklied. Luther heeft 37 liederen geschreven, 13 ervan zijn opgenomen in het Nieuwe Liedboek. Het meest bekend is wel ‘Een vaste burcht is onze God’. Het is een vrije bewerking van Psalm 46: Bij God zijn we veilig, Hij is onze schuilplaats, onze burcht waar we veilig zijn. Het Lutherlied lijkt iets strijdbaars te hebben, waar we eigenlijk wel van af zouden willen, maar kijkend naar de Psalm heeft het juist iets vertrouwenwekkends.

November is de periode van het einde van het kerkelijk jaar, het herdenken van overleden gemeenteleden, familieleden, vrienden en bekenden. Afscheid nemen bestaat niet, zegt een zeker lied, maar soms kom je er achter dat het wel degelijk bestaat. We denken aan hen die -al dan niet gezond- oud mochten worden, maar ook aan hen die ons te vroeg ontvielen, eigenlijk is het ons altijd te vroeg: de zon gaat al onder terwijl het nog geen avond is. Veel sterkte gewenst en laat God die burcht zijn waar we veilig zijn.

Dan gaan we door naar het nieuwe, naar Advent, door het donker naar het licht. Met de 1e Advent staan we aan het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Wat heeft ons dat te bieden? In de organisatie willen we het een stapje rustiger aan gaan doen door de kleine kerkenraad op te heffen; deze heeft in onze situatie weinig tot geen toegevoegde waarde, zo is al geruime tijd gebleken. De functie van de kleine kerkenraad zal worden ondergebracht bij het moderamen en de sectieteams. Elk sectieteam is vertegenwoordigd in het moderamen, waardoor de lijnen korter worden en Noord en Zuid meer van elkaar weten. De taakgroepen rapporteren en stemmen af in de kerkenraad, dit is effectiever in de onderlinge communicatie. Eén en ander is verwoord in de gereviseerde Plaatselijke Regeling, welke op de gemeenteavond van 28 november op tafel zal komen. De kerkenraad kan hierna een definitief besluit nemen.

Een ander punt van rustig aan doen heeft een negatieve inslag: het maar niet kunnen invullen van bekende en aanstaande vacatures. Het is toch niet te bedenken dat het kerkelijk bedrijf hierop zal stranden. Ook daarvoor is Advent een periode van bezinning, denk er eens over.

Cor Docter