hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba - november 2016

Vorige maand schreef dominee Sibilla Verhagen in haar column over de verplichte nascholing van haar, als beginnende dominee.
Vorige maand was er een kerkenradendag, georganiseerd door de PThU

(Protestantse Theologische Universiteit). In de uitnodiging stond o.a.:
“Het doel van deze dag is om u in de gelegenheid te stellen om goed kennis te maken met wat er nu eigenlijk gebeurt tijdens deze nascholing. U investeert daar veel in, niet alleen door bij te dragen aan de zogenaamde quota waaruit dit werk gefinancierd wordt, maar ook door uw predikant dit jaar regelmatig te moeten missen. Wij willen u daarom graag laten horen en ook laten ervaren wat deze nascholing te betekenen heeft. Dat laatste doen we door een aantal workshops aan te bieden waaraan u deel kunt nemen.”

Ik ben met ouderling Gerard Kluft naar Doorn gegaan. Inderdaad: dat Nieuw Hydepark is een prachtig conferentiecentrum, gelegen in een schitteren parklandschap, met mooi herfstweer.
Na een morgengebed in de kapel werden we geïnformeerd over de nascholing. Om dat beter te ervaren konden we deelnemen aan drie workshops: “time-management”, “omgaan met verschillen” en “de preek”. Alle drie komen, naast veel andere zaken, ook in de nascholing aan bod. Interessante onderwerpen waar die beginnende dominees ook mee te maken hebben. In de workshops was het niet alleen informatie krijgen, maar er was ook ruimte voor meningen, discussie en vragen.
De nascholing voor Sibilla is elke keer drie dagen achter elkaar, met overnachten in Nieuw Hydepark en dat is maar goed ook, want de dagen duren vaak van half negen ’s morgens tot in de buurt van tien uur ’s avonds.
Wij mochten rond vier uur weer naar huis. Een goed bestede zaterdag.

Op de gemeenteavond van 28 november worden weer de begrotingen voor het volgende jaar besproken: 20.00 uur in de Vrijheidskerk.

Als moderamen zijn we de laatste tijd bezig geweest met het up to date maken van de Plaatselijke Regeling. Het is een document met veel stukken uit de Kerkorde. Daar tussendoor vermelden we waar we als PGA een bepaalde keuze maken of afwijken van de Kerkorde.
Op de gemeenteavond kunnen we ons, naast de begrotingen, ook hierover buigen.

Ik wens u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!

Met groet,
namens de kerkenraad: Willem Meijer, scriba.