hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Overname inventaris

St-Pancras

In het voorjaar van dit jaar is de 1e fase van de verbouwing van ons Kerkelijk Centrum De Regenboog te Sint Pancras ter hand genomen. Ook diende de inventaris in de kerkzaal te worden vernieuwd en toeval daarbij was, dat de Alkmaarse Trefpuntkerk inmiddels was gesloten.

Door goed overleg met het Alkmaarse College van Kerkrentmeesters konden wij de gehele inventaris, waaronder stoelen, tafels en de onderdelen van het liturgisch centrum overnemen.
Ik kan u meedelen dat wij inmiddels de eerste dienst weer hebben gevierd in De Regenboog en iedereen zeer lovend heeft gereageerd op deze prachtige inventaris.
Wij zijn u als Protestantse buurgemeente uit Alkmaar zeer erkentelijk en dankbaar dat de overname op deze wijze kon worden gerealiseerd!
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Sint Pancras,
Timon Nauta, scriba