hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

De Trefpuntkerk verkocht!

Trefpuntkerk

De kans is groot dat u al op de hoogte bent van het feit dat de Trefpuntkerk verkocht is. Graag geven wij u een korte samenvatting van het proces.

Eind juni 2016 is aan makelaar Van der Borden de opdracht verstrekt tot het verkopen van de Trefpuntkerk. Er is een zeer uitgebreide informatiebrochure opgesteld die medio augustus ter beschikking kwam voor geïnteresseerde partijen. Elf potentiële kopers hebben deze brochure opgevraagd. Men kon via een notaris tot 20 oktober 2016 12.00 uur een bod - tezamen met een ontwikkelplan - uitbrengen in een gesloten enveloppe. Op 20 oktober waren er vijf biedingen binnen. Deze zijn door de notaris geopend, in het bijzijn van vertegenwoordigers van het College van Kerkrentmeesters, de makelaar en het notariskantoor; hiervan is een akte opgemaakt. De biedingen, inclusief de ontwikkelplannen, zijn daarna door het CvK besproken. Het CvK besloot de Trefpuntkerk te gunnen aan de bieder met een goed / sociaal ontwikkelplan dat binnen de kaders van de gemeente Alkmaar valt; dit was tevens de hoogste bieder. De nieuwe eigenaar wil een complex creëren van ca. 23 appartementen, waarvan 16 in de sociale sector met een accent op huisvesting voor ouderen en mensen met een beperking. De nieuwe eigenaar heeft persoonlijke bindingen met Alkmaar, hij is opgegroeid in de buurt van de Trefpuntkerk.
Donderdag 27 oktober is de gunning medegedeeld aan deze bieder en hebben de overige bieders een afbericht gehad. Na een paar dagen heeft de bieder laten weten de Trefpuntkerk definitief te willen kopen. Maandag 7 november is de koopakte getekend. Bij schrijven van dit artikel was de exacte overdrachtsdatum nog niet bekend, maar deze vindt plaats medio december 2016.
Wij kunnen u verzekeren dat wij zeer blij zijn met dit resultaat.

Voor een deel van de inventaris van de Trefpuntkerk is een nieuwe bestemming gevonden, te weten het kerkelijk centrum de Regenboog van de Protestantse Gemeente St. Pancras. Een paar kanselbijbels zijn naar het Regionaal Archief gegaan. En een deel van het avondmaalszilver is geschonken aan de Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar. Deze stukken worden door haar in bruikleen gegeven aan de Grote Sint Laurens Kerk van Alkmaar. Alles is vastgelegd in schenkingsovereenkomsten cq een bruikleenovereenkomst. Het orgel heeft van de zomer al een andere locatie gevonden in Haarlem. Hierover heeft u eerder kunnen lezen.

Met deze verkoop is het gebouwenbesluit tot uitvoering gekomen. Wij (het CvK) zijn ons terdege bewust dat dit gehele proces voor veel gemeenteleden een verdrietig proces was. Wij hopen echter met al deze stappen de weg te zijn ingeslagen naar een goede toekomst voor de Protestantse Gemeente Alkmaar.

Wij wensen u allen heel goede feestdagen en Gods zegen voor het nieuwe jaar.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Marijke Hoetmer, voorzitter