hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba - december 2016

Scriba

Op de kerkenraadsvergadering van 21 november kon worden meegedeeld dat de verkoop van de Trefpuntkerk een feit is. Zo is na drie en een half jaar een einde gekomen aan de uitvoering van het gebouwenbesluit.


De sectieteams, taakgroepen en colleges vertelden aan de andere kerkenraadsleden waar ze mee bezig waren in de afgelopen tijd en ook welke plannen er zijn. Stil zitten is er niet bij. Wel is er een gebrek aan gemeenteleden om alles uit te voeren.
De begrotingen van de kerkrentmeesters en de diaconie werden besproken. Een week later op de gemeenteavond kregen de geïnteresseerde gemeenteleden dezelfde informatie. En daarna kan op 15 december de kerkenraad een definitief oordeel uitspreken.
De up to date gebrachte Plaatselijke Regeling volgt hetzelfde traject als de begrotingen.

We ontvingen het boekje “95 speldenprikken”. Maarten Luther spijkerde 500 jaar geleden 95 stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg: het begin van het protestantisme. De PKN heeft aan Rikkert Zuiderveld gevraagd hedendaagse meningen / stellingen / speldenprikken te schrijven. Hier een drietal prikjes: “wie vandaag de dag zijn stellingen op een kerkdeur spijkert, moet de schade aan de deur betalen”, “als je graag een brug wil zijn tussen mensen, moet je er aan wennen dat er over je heen gelopen wordt”, “zolang Gods Koninkrijk is onderverdeeld in koninkrijkjes is er geen Koninkrijk”.

Ik wens u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”! En een goede kersttijd.

Met groet,
namens de kerkenraad: Willem Meijer, scriba.