hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter - januari 2017

voorzitter

Een nieuw jaar, ik wens eenieder alle goeds onder Gods zegen. Oud en nieuw was een moment van terugblikken en vooruitkijken. We sloten af wat is geweest en lieten 2016 achter ons, met al zijn mooie en minder mooie momenten.

We maakten plaats voor wat 2017 ons zal gaan brengen. We plaatsen dat in het licht van Gods plan met ons en met de wereld en vragen om Gods zegen over het jaar dat komt. We leven in roerige tijden in een losgeslagen wereld. Maar we mogen er op vertrouwen dat God met ons meegaat en onder ons wil wonen, zoals we dat ook hebben gevierd met Kerst. We mogen er met Paulus op vertrouwen dat wat ons ook overkomt, niets ons zal kunnen losmaken van de eeuwige liefde van Christus. God wil niet dat we bang zullen zijn, Hij is onze beschermer.

Rond de jaarwisseling zelf lijkt de tijd even stil te staan, maar al gauw gaat het leven weer verder zoals het was. Na enkele dagen blijkt in de praktijk dat een jaarwisseling geen einde en geen begin is, we maken een nieuwe start met oude gewoonten. Het is een voortgaan met alle wijsheid en ervaring die ons is bijgebracht. Bij het verschijnen van dit nummer is 2017 al weer drie weken oud. De dagen van alle goede wensen aan elkaar zijn weer voorbij, zo ook de dagen van onhaalbare goede voornemens. We staan al lang weer met de voeten op de grond.
Zoals ik eind vorig jaar constateerde zijn we met de grote zakelijke en bestuurlijke onderwerpen wel klaar. Hoog tijd om meer aandacht te geven aan het inhoudelijke, om met Kerk2025 te werken aan de kern van kerk-zijn. Er ligt genoeg stof op de plank.
Toch eindig ik zakelijk. Binnenkort is het weer tijd voor de actie Kerkbalans. Ik denk dan maar eenvoudig dat lid zijn van welke vereniging dan ook altijd kosten met zich mee brengt. Zo gaat het ook in de kerk, zij leeft wel uit de Geest, maar kan niet van de wind leven.

Cor Docter