hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Actie Kerkbalans

kerkbalans

Van 21 januari t/m 5 februari
In de week voorafgaand aan 21 januari ontvangt ieder gemeentelid een verzoek van de kerk om een financiële bijdrage te leveren. Als u heeft gekozen voor Kerkbalans Digitaal dan ontvangt u een e-mail.

In de overige gevallen ontvangt u een envelop. In beide gevallen verzoeken wij u om aan te geven wat uw bijdrage voor 2017 zal zijn en hoe u uw bijdrage wilt betalen. 

In de folder, die bij het verzoek wordt meegestuurd, leest u waarom uw bijdrage nodig is. Met uw bijdrage kunnen we samen mooie dingen doen, zowel binnen als buiten de kerk.
LET OP: Wanneer u bij uw toezegging kiest voor automatische incasso wordt deze normaal gesproken rond de 25ste van de maand afgeschreven. Uitzondering hierop is de incasso van januari: deze wordt rond 25 februari afgeschreven met vermelding “kerkelijke bijdrage januari” (wel iets om even rekening mee te houden).

College van Kerkrentmeesters, Joan Maljaars