hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba - februari 2017

scriba

Op 5 februari werd in een gezamenlijke dienst afscheid genomen van vertrekkende ambtsdragers en de nieuwe kerkenraadsleden bevestigd. Het was een feestelijke goede dienst in een goedgevulde Vrijheidskerk.

Ik weet dat je je niet blind moet staren op aantallen, maar het is toch wel erg fijn als in een viering zoveel gemeenteleden aanwezig zijn en meevieren. We namen afscheid van dertien leden, mochten vier nieuwe leden verwelkomen en vijf leden blijven nog even aan, ook al is hun vierjarige termijn verstreken.

Op 6 februari kwamen de meeste oude, nieuwe en blijvende kerkenraadsleden bijeen, om eerst gezellig samen te eten en daarna te vergaderen in de nieuwe samenstelling.
Marius Braamse werd voor een periode van vier jaar gekozen en benoemd tot lid van de kerkenraad en van het moderamen in de functie van notulist/2e scriba.
Als bezinning bogen we ons over de gezamenlijke diensten, met als vragen: Hoe vaak per jaar? Bij welke gelegenheden? Hoe te verdelen over het jaar? De ambtsdragers hadden samen heel veel meningen, soms zelfs tegenstrijdig. Maar concluderend was wel de gemeenschappelijke behoefte dit voort te zetten. We zullen daar de komende tijd verder over brainstormen.
De kerkenraad ging akkoord met de uitbreiding van het dienstverband van Albert Kozijn tot fulltime (het was 0,64) en verlenging tot 21 februari 2016.
Het Beleidsplan 2015-2019 moet aangepast worden. Dat was toegezegd bij de aanvaarding twee jaar geleden: er werd gevraagd om meer duidelijke plannen. (De door ons voorgenomen gemeenteavond in maart over het beleidsplan komt te vervallen, we zijn dan nog niet klaar met herschrijven.)
De Taakgroep Communicatie heeft een communicatieplan opgesteld. Dit werd door de vergadering aangenomen. Het uitgangspunt is dat de voorzitter de woordvoerder namens de PGA is bij de communicatie naar buiten en bij eventuele calamiteiten. Het communicatieplan is hier te vinden.

Nog een drietal prikjes uit het boekje “95 speldenprikken” van Rikkert Zuiderveld: “geloof is de schakel tussen horen en doen”, “een stellige mening gaat meestal hand in hand met gebrek aan kennis”, “wij moeten het brood breken voor wie geen brood heeft, maar ook voor wie niet breken wil” .

Ik wens u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!

Met groet,
namens de kerkenraad: Willem Meijer, scriba.