hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter - februari 2017

voorzitter

Per 5 februari is de kerkenraad weer gedeeltelijk ververst, een jaarlijkse aangelegenheid, zie de details in het stuk van de scriba.

Ook op deze plek wil ik alle afscheidsnemers heel hartelijk bedanken voor alle inspanningen, trouw en inzet en een mooie goede tijd toe wensen met andere bezigheden, om na die rustperiode mogelijk weer terug te worden geroepen tot dit mooie werk. De nieuwkomers en de blijvers wens ik een goede (vervolg)periode, het nodige uithoudingsvermogen en de onmisbare steun van boven. Zo gaan we weer, in iets afgeslankte vorm, verder. We zullen samen weer het nodige werk te verzetten hebben in de wijngaard. Alles en allen onder Gods zegen.

Ondertussen is de PKN bezig met een reorganisatievoorstel op classisniveau, waarbij lokale kerkenraden meer vrijheden krijgen. Alles onder het begrip Kerk2025 - Back to Basics = terug naar de inhoud, naar de Bijbel. Er is steeds minder tijd en capaciteit om met andere zaken bezig te zijn.
De huidige 74 classes zullen worden samengevoegd tot 11 classicale vergaderingen; voor ons straks één classis Noord Holland. Daarbij is niet meer per elke kerkenraad een lid afgevaardigd, maar worden de leden gekozen. De voorzitter van de classicale vergadering, een daarvoor vrijgestelde classispredikant, krijgt een sleutelrol, waaronder het eens per vier jaar bezoeken van ‘zijn’ gemeenten (de huidige visitatieafdeling) en het nemen van eerste maatregelen bij problemen. Gemeenten kunnen elkaar onderling ontmoeten in nieuw te vormen ringen. Er ontstaan bredere mogelijkheden om huisgemeenten in te stellen, een gemeente op te heffen of te splitsen. De kerkorde zal hierop worden aangepast, wat een vereenvoudiging inhoudt. Het is de bedoeling dat deze nieuwe structuur per 1 januari 2018 in werking treedt. Momenteel worden de lokale gemeenten gevraagd desgewenst te reageren, via het moderamen naar de classis, wat kan tot 1 mei 2017; met een moeilijk woord heet dit het consideratieproces. Na de verwerking van reacties kan de kleine synode een definitief besluit nemen. Wie hierover meer wil weten of suggesties heeft is van harte welkom.
Cor Docter