hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba - maart 2017

Ons College van Kerkrentmeesters (CvK) bestaat uit ambtsdragers en niet-ambtsdragers. 
Voor de afgetreden secretaris (niet-ambtsdrager Dick de Boer) is Juul Rijpkema in het CvK gekomen. Hij is in februari bevestigd als ouderling.
Een gemeentelid is bereid gevonden toe te treden tot het college, als niet-ambtsdrager. Dit horen we volgens de kerkorde eerst aan de gemeente bekend te maken.

Dat doen we via het kerkblad. De gemeenteleden hebben nu de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen de genoemde kandidaat of de gevolgde procedure. Bij geen gegronde bezwaren kan tot benoeming door de kerkenraad worden overgegaan.

In de protestantse gemeentes Graft/De Rijp en de Schermer hebben de moderamens eens per 1 à 2 jaar een ontmoeting met elkaar. Dankzij ons nieuwe moderamenlid Marius Braamse zijn wij nu ook uitgenodigd, om met elkaar te praten: hoe gaat het met jullie en ons? is er misschien iets waarmee we elkaar kunnen helpen? zijn er zorgen die we samen kunnen delen? En dit alles in een gezellige ontspannen sfeer. Wij hebben als moderamen meteen enthousiast gereageerd: ja, wij willen graag eens bij jullie kijken en elkaar ontmoeten. We weten nog niet wanneer dit zal plaatshebben, mogelijk wordt het na de zomer. Maar als er iets over te melden is, dan hoort u dat van ons.

Nog een drietal prikjes uit het boekje “95 speldenprikken” van Rikkert Zuiderveld: toen Jezus zei “volg mij” bedoelde Hij niet “kunt u mij nog volgen?”; ook nieuwe wijn zit op den duur in oude zakken; protestant klinkt nogal rebels, maar daar is weinig meer van te merken.

Ik wens u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!
Met groet,
namens de kerkenraad: Willem Meijer, scriba.