hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter - april 2017

Gelukkig is ds Nielspeter Jans weer onder ons, up and running, zoals dat tegenwoordig heet. Het is echter niet waar dat daarmee de beroepskrachten weer op volle sterkte zijn, want eind mei gaat Yvonne Smit ons helaas verlaten. Voor ons is dat jammer, het betekent weer een aderlating, maar voor Yvonne is het mooi en goed om elders weer haar vleugels uit te kunnen slaan. Ik wens haar daarbij veel succes en arbeidsvreugde.

Uiteraard wordt naar een oplossing gezocht, een oplossing die past in de ontwikkeling van de PGA. Die ontwikkelingen blijven zoals ze waren: het ledental neemt af, er zijn minder vrijwilligers, waardoor stijgende kosten en de financiën tonen dus nog steeds negatief. Toch willen we inzetten op pastoraat en dat doen we ook, maar we zullen dit weer scherp moeten afwegen tegen de verhouding tot het huidige ledenbestand; dit vormt een moeilijker wordend kruispunt. Ook in het jeugdwerk stevenen we af op een probleem, wanneer het contract met Alexander Noordijk eind dit jaar al weer ten einde loopt. En ook hier willen we inzetten op dit werk.
Wanneer komt er dan rust in de tent ? Nou, eigenlijk nooit. Kenmerk van een levende gemeente is dat er altijd wat te doen is, ook dit soort dingen. In de komende maanden zal uw kerkenraad zeker niet stilzitten.
In het kerkelijk jaar gaan we nu naar Pinksteren. Pinksteren is het feest waarop de kerk viert dat de Geest, die ooit over het water zweefde, uit de hemel is neergedaald. Wat is daar tastbaar aan? Eigenlijk niets, we horen van enthousiaste en geïnspireerde mensen, daar schuilt het geheim. Het is een bijzonder en eigenaardig iets. We dichten veel toe aan de Geest: onbegrepen gebeurtenissen en zaken die we graag zouden willen maar waar we niet zoveel vat op hebben, “dan moet de Geest haar werk doen”. Daar vertrouwen we op.
Cor Docter