hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba - april 2017

De laatste jaren worden de gemeenteavonden over de financiële jaarverslagen niet druk bezocht. Vorig jaar mei kwamen er 23 mensen, waarvan zeker de helft als ambtsdrager de week daarvoor in de kerkenraadsvergadering de jaarverslagen al had besproken. Dit jaar willen we het anders aanpakken. Niet ’s avonds, maar op zondag na de kerkdienst. Dan geven de Colleges van Diakenen en van Kerkrentmeesters een presentatie over de financiële zaken van 2016.

Zo hopen we veel meer gemeenteleden te bereiken en dat lijkt ons het proberen waard. Dit gaat in beide kerken plaatsvinden op zondag 7 mei. De week voor 7 mei zijn de jaarverslagen digitaal aan te vragen bij het Kerkelijk Bureau.
Wie heeft er nou nog tijd voor de kerk? Als iedereen eens serieus over die vraag gaat nadenken, hoeveel gemeenteleden zouden dan heel eerlijk eigenlijk met “ik” moeten antwoorden? Hier is dan meteen de volgende vraag: welke vrouw of man heeft er wel zin in om meer tijd aan de kerk te besteden? Bijvoorbeeld omdat het gevraagd wordt of omdat het een morele of godsdienstige plicht is of omdat je je graag meer wilt inzetten voor het reilen en zeilen van de kerk... We zoeken per februari een nieuwe scriba, iets voor u?

Ik wens u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!
Met groet,
namens de kerkenraad: Willem Meijer, scriba.