hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba - mei 2017

Informatie aan de gemeente: een goede opkomst, bijna vier keer zo hoog als volgend jaar; mooi zo. Jarenlang was er een gemeenteavond waar de gemeente kennis kon nemen van het financiële reilen en zeilen van de kerk. De aanwezigheid van gemeenteleden op die avonden werd steeds minder. Dit jaar was het geen avond maar een bijeenkomst tijdens/na het koffiedrinken op zondag 7 mei.

De Colleges van Diakenen en van Kerkrentmeesters hebben in beide kerken het jaar 2016 toegelicht.
De diaconie haalde een positief resultaat, hoofdzakelijk door hogere inkomsten uit beleggingen. Deze meevaller zal niet worden toegevoegd aan de reserves, maar nog dit jaar worden besteed aan een extra, nieuw project.
De kerkrentmeesters konden 2016 niet met winst afsluiten. Wel werd duidelijk dat het tekort beduidend minder was dan in de begroting vermeld stond. De kerk kreeg het advies een voorzichtig financieel beleid te voeren, omdat er toch nog steeds sprake is van een verlies. Het is niet goed om het vermogen van de kerk verkwistend gemakkelijk uit te geven. Maar alles kapot bezuinigen is ook niet goed.
Terugkijkend op deze zondagse informatie-ronde kunnen we concluderen dat het een geslaagd experiment was.

In de kerkenraadsvergadering op 24 april hebben we als ambtsdragers de financiële jaarverslagen 2016 toegelicht gekregen en besproken. Op de volgende vergadering, op 18 mei, worden (zijn) ze afgehandeld.

Verder hebben we ons als kerkenraad gebogen over de voorgenomen kerkorde-wijzigingen in het kader van Kerk2025. De synode vraagt via de classes aan de plaatselijke gemeenten om van de wijzigingen kennis te nemen, mee te denken en eventueel commentaar te leveren. Dit is het zogenaamde consideratieproces. De wijzigingen gingen dit keer vooral over de organisatie van de kerk, landelijk en regionaal. Het aantal classes zal sterk verminderd worden: van 75 naar 11. Per classis is gedacht aan een classispredikant, die als spin in het web een sleutelrol moet vervullen in de kerk. Wij denken dat het voorgestelde takenpakket voor deze predikant te groot en te zwaar is en hebben dat als commentaar ingediend. Over enige tijd krijgen we weer een groot aantal wijzigingsvoorstellen voorgelegd, maar die betreffen vooral de plaatselijke gemeenten.

Ik wens u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!

Met groet,
namens de kerkenraad: Willem Meijer, scriba.