hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter - mei 2017

De financiële jaarcijfers zijn weer gepresenteerd. De kerkrekening toont nog steeds een negatief beeld, zij het dat het elk jaar iets beter wordt. We zijn er dus nog niet, maar wel op de goede weg. Het maant nog tot voorzichtigheid. Anderzijds hebben we een goed gevulde spaarpot, die uitnodigt tot verantwoord ondernemen en investeren in de toekomst.

Een onderwerp voor de komende tijd, zo eindigden ook de presentaties. Binnen moderamen, CvK en beroepskrachten wordt er stevig over nagedacht en gediscussieerd, opdat de kerkenraad op termijn goede besluiten kan nemen. Uiteraard zijn alle groeperingen bezig met de toekomst.
In de kerk zijn we op weg naar Hemelvaart en Pinksteren. Deze christelijke feesten moeten het met aanzienlijk minder reclame en vieringen doen dan Kerst en Pasen. Ze zijn ook moeilijker uit te leggen, minder toegankelijk. In het land betekent het een paar extra vrije dagen om leuke dingen te doen, hopelijk met mooi weer. Binnen de kerk staan we er bij stil dat Jezus zich terugtrok en ons achterliet met een opdracht, een opdracht om verder te gaan. Om ons daarbij te helpen, bij het hoe en wat, werd de Geest gezonden. Wat is daar tastbaar aan? Eigenlijk niets, we horen van enthousiaste en geïnspireerde mensen, dààr schuilt het geheim. Het is een bijzonder en eigenaardig iets. We dichten veel toe aan de Geest: onbegrepen gebeurtenissen en zaken die we graag zouden willen maar waar we niet zoveel vat op hebben, “dan moet de Geest haar werk doen”.
Daar vertrouwen we op.
Cor Docter