hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba - juni 2017

Vakantietijd! Voor de meeste mensen aangenaam. Je kunt even wat anders gaan doen, heel vaak is dit ook meteen ergens anders. Het is een tijd voor re-creatie, voor jezelf, je gezin, je lief en dierbaren, je omgeving.
Vakantietijd! Voor veel vergaderwerk en organisaties onaangenaam. Je kunt vaak niet verder, want veel mensen zijn niet in de gelegenheid te komen of mee te werken.

Het is een tijd van wat improviseren, want sommige zaken moeten wel doorgaan. En andere zaken gaan op een laag pitje.

Ook in ons kerkenwerk gaat deze tijd niet altijd soepeltjes en ongemerkt voorbij. We merkten het op 18 mei: de kerkenraadsvergadering haalde het quorum (minstens de helft van de ambtsdragers) niet en dus konden er geen besluiten worden genomen. De vergadering werd al gauw verdaagd. Op 26 juni gaan we verder.
Natuurlijk blijft de kerk wel doorgaan. Er zijn gelukkig nog steeds, ook in vakantietijd, heel wat schouders om er onder te zetten.

Op 4 juni beleden 3 mensen hu geloof en werd een kind gedoopt.
Op 2 juli is er een doopdienst in de Vrijheidskerk.
We kunnen ons verheugen over en met al deze gemeenteleden.

Ik wens u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!

Met groet,
namens de kerkenraad: Willem Meijer, scriba.