hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter - juli 2017

De vakantie is in aantocht, hoewel als ik kijk naar de gemiddelde leeftijd van de kerkenraadsleden dan lijkt de vakantieperiode zich wel uit te strekken van maart tot en met oktober. Toch breekt nu een periode van even niet-vergaderen aan, nog steeds gekoppeld aan de schoolvakanties.
Naast de standaardonderwerpen die in alle geledingen passeerden is terugkijkend naar de organisatie extra te vermelden dat in het afgelopen seizoen de kleine kerkenraad is opgeheven, dat dit is verwerkt in een nieuwe versie van de plaatselijke regeling, dat er een communicatieplan is opgesteld en dat ouderenpastor Yvonne Smit is vertrokken. Dit laatste levert, met de komende opvolging binnen het jeugdwerk nog een flinke eindsprint op. Op het moment van dit schrijven zijn we nog niet over de finish.
Over finish gesproken, ik hoorde laatst een mooie vergelijking tussen een zeilboot en een roeiboot. Betrokken doenerige kerkmensen plaatsen zichzelf graag in een roeiboot, zelf druk bezig met roeien, met de organisatie, met het schip op koers te houden, met alles zelf in de hand te willen houden. Daarbij goed op anderen (moeten) letten om niet uit de slag, uit de pas te raken. Roei, roei, roei, als variant op druk, druk, druk. Maar hoe goed zou het zijn om ons als kerk wat vaker in een zeilboot te plaatsen, voortgestuwd door de wind, door de Geest. Niet altijd precies wetend of van tevoren zelf bepalend waarheen. Dat kan ons veel nog onbekend goeds opleveren.
Cor Docter