hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba - juli 2017

Na het vorige kerkblad heeft de kerkenraad niet stilgezeten. We vergaderden op 26 juni en zijn toen eerst akkoord gegaan met de jaarrekeningen 2016 van zowel het College van Diakenen als van het College van Kerkrentmeesters.
Met dank voor al het werk werd aan de colleges ook decharge verleend.
In de bezinning hebben we ons gebogen over het gebed, uitgaande van een artikel van Klaas Douwes: “Gebed na het gebed”. In kleine groepen gingen we dieper in op het bidden en dan vooral op het persoonlijke gebed.
Het hoofdpunt van de vergadering betrof de invulling van de vacature, die is ontstaan door het vertrek in mei van kerkelijk werker Yvonne Smit en de komende afloop van het contract met jeugdwerker Alexander Noordijk per 1 december. We bespraken de mogelijkheden. Veel meningen vulden elkaar aan, maar er waren ook tegenstellingen. Voordat de vacature vervuld is, zal er wel een periode zijn van krapte in het ouderenpastoraat, maar dat zal in Noord vooral door de pastorale ambtsdragers en gemeenteleden worden opgevangen. Voor het jeugdwerk is een doorlopende ondersteuning nodig, maar over de invulling van de tijd tot de komst van een fulltime nieuwe kerkelijk werker liepen de meningen uiteen. De volgende kerkenraadsvergadering zou eigenlijk pas in september zijn, maar de aanwezigen besloten om een extra vergadering te houden op 13 juli. Zo kunnen er sneller vervolgstappen genomen worden.

Op 27 juni had het moderamen een goed gesprek met de redactie van ons kerkblad Samen Verder. In een goede sfeer bespraken we waarom dingen gaan zoals ze gaan en hoe we denken over het kerkblad, wat we eventueel kunnen wijzigen, wat we willen handhaven. Lang geleden was dit contact tussen redactie en algemene kerkenraad een jaarlijks terugkerend iets. Niemand gaf aan dat we naar die aanpak terug moeten. Wel was er unaniem tevredenheid over de bijeenkomst van nu.

Ik wens u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!

Met groet,
namens de kerkenraad: Willem Meijer, scriba.