hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter - september 2017

Het herderschap wordt vaak in de bijbel genoemd, het is een belangrijke functie. Het woord pastor betekent herder; pastoraat of pastoraal werk is dus letterlijk herderlijke zorg. De basis van alle pastoraat ligt in het besef dat er voor ons wordt gezorgd door God, die in de bijbel wordt aangeduid als Herder.

Ik noemde voor de vakantie het vertrek van ouderenpastor Yvonne Smit en dat haar opvolging nog in discussie was. Het heeft iets breders losgemaakt, daarover enkele achtergrondredeneringen. Het contract met jeugdwerker Alexander Noordijk loopt eind van dit jaar af en er is in de kerkenraad besloten deze functies te combineren waardoor - mede met het eindig zijn van het contract met Albert Kozijn - we een fulltime vacature voor onbepaalde tijd kunnen starten. Dit concept-idee is op verzoek van het moderamen opgesteld door de beroepskrachten. Er moet voldoende ruimte zijn en blijven voor ouderenpastoraat, voor jeugdwerk en voor wat in leeftijd daar tussen ligt. De aandacht aan de tussenleeftijd moet weer een boost krijgen. Na enige discussie is het idee overgenomen door het moderamen, waarna het is ingebracht in de kerkenraad, eerst als een algemeen bespreekpunt waarbij alle gedachten en invalshoeken aan bod konden komen. Nadat het initiële voorstel toch als beste was overeind gebleven is het in een latere vergadering ter besluitvorming gepasseerd.

Het lijkt een moeilijke spagaat, één functie voor jong en oud, maar het is geen onmogelijke. Voordeel van fulltime voor langere tijd is dat je iemand kunt vragen zich in of nabij Alkmaar te vestigen en zich aan de PGA te binden. Ervaring heeft geleerd dat dit een waardevolle bijkomstigheid is.

Voor onbepaalde tijd, dat lijkt een waagstuk in een krimpende gemeente. Maar als we terugkijken zijn er wel erg vaak wisselingen geweest in kleine, kortlopende contracten en dat geeft onrust. Reden om over te gaan naar een functie met grotere omvang en voor langere tijd. Uiteindelijk gaan we naar de situatie met twee predikanten en één kerkelijk werker, een omvang die fors is bij ons tanend ledenaantal, maar gezien de hoeveelheid werk op pastoraal gebied gaan we het wel doen. We blijven er aan vasthouden dat het pastoraat één van de hoofdpijlers is. Goed pastoraat helpt mee mensen een geestelijk thuis te geven, met erkenning en herkenning. We zitten in het inspanningsverplichtend proces ‘nadere eenwording zuid’, met nieuwe vragen in oude gewoonten. Maar ook voor de verbinding Noord-Zuid is het goed een centraal punt te hebben, voor verbinding in verschillen.
Inmiddels is een sollicitatiecommissie gevormd, zie hiervoor de tekst van de scriba.

De tijd gaat snel, zeer onlangs was Albert Kozijn al weer een jaar in ons midden -proficiat!- en begin volgend jaar hoopt hij zijn pensioengerechtigde leeftijd te bereiken. Of en hoe dat er ook à la minute van zal komen moet nog blijken. Continuïteit in goed pastoraat is belangrijker.
Zo zeilen we voort, gestuwd door de wind, door de Geest.

Cor Docter