hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba - oktober 2017

Op de kerkenraadsvergadering van 21 september hebben we ons onder andere bezig gehouden met de voorgestelde wijzigingen van de kerkorde van de PKN. Het ging nu in deze tweede serie aanpassingen vooral over de plaatselijke gemeenten. In het algemeen kan gezegd worden, dat de kerkstructuur en de kerkordelijke regels wat vereenvoudigd worden.

Ook moet de krimp van de kerk worden opgevangen; denk hierbij aan de bestuurskracht en de financiën.
De regels rond het lidmaatschap van de plaatselijke gemeenten worden aangepast. Als dat rond is, is er sprake van gemeenteleden, niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden, gastleden en vrienden.
In het College van Diakenen mogen voortaan ook niet-ambtsdragers zitten; zoals nu al het geval is in het College van Kerkrentmeesters.

Natuurlijk is ook even bijgepraat over de start van het zoeken naar een kerkelijk werker. De sollicitatiecommissie was net voor de eerste keer bij elkaar geweest.
Ook aan de vacature voor een interim-jeugdwerker wordt gewerkt.

In verband met de verwachte vacatures in de kerkenraad werd iedereen verzocht na te denken over verlenging van het eigen ambtsdragerschap. En rond te kijken of er andere gemeenteleden zijn aan wie we kunnen vragen om ouderling of diaken te worden. Met nadruk werd de vrijkomende functie van de scriba onder de aandacht gebracht.

De volgende kerkenraadsvergadering is op 20 november. Dan komen de begrotingen 2018 van de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters aan de orde. Een week later, op 27 november, is de gemeenteavond hierover.

Ik wens u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!

Met groet,
namens de kerkenraad, Willem Meijer, scriba.