hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter - november 2017

Twijfel - Geloof - Vertrouwen. Op 8 september jl overleed de bekende theoloog Harry Kuitert. Hij was een sterk ijveraar en grondlegger in het Samen op Weg proces. Tijdens de watersnoodramp van 1953 was hij beginnend gereformeerd predikant in een Zeeuws dorpje.

Op de overgebleven puinhopen kon hij het goed met zijn hervormde collega vinden en ze belegden gezamenlijk de diensten met hen die over waren. Hier lag de kiem van zijn SoW denken. Maar ook zag hij dat gelovigen evenzeer verdronken als ongelovigen, de kiem van twijfel? In de jaren ’60 en ’70 kwam hij nogal in opspraak omdat hij het aandurfde openlijk te twijfelen aan wat er letterlijk in de Bijbel staat, omdat geloven mensenwerk is. In die tijd was voor velen twijfel uit den boze, want twijfel stond gelijk aan ontkenning en verwerping. Maar het is een treffend verhaal, een heel normaal proces van wat iemand meemaakt en waardoor gedachten kunnen worden gevormd die nieuw zijn en daarom ook wel eens niet begrepen en afgewezen worden.
Zo kan het ons allemaal vergaan en dan is het goed wanneer daar wel ruimte voor is.

Het geheim van geloven is dat we iets niet honderd procent zeker weten, maar het toch aannemen en ons daar goed bij voelen. Geloof is geen wiskunde. Het geeft iets waar we op vertrouwen, zonder vertrouwen heeft het geen waarde.
Een mij aansprekende metafoor is: “het geloof is een blokkendoos waarvan de inhoud elke eeuw hetzelfde is, maar waarmee elke generatie toch steeds weer iets anders bouwt”. Nooit hoeft alles verkrampt bij het oude te blijven, evenmin is verandering bij voorbaat verarming. Met de tijd meegaan is toegestaan, zolang de essentie dezelfde blijft. In Handelingen 2 kunnen we lezen hoe het ging in de eerste gemeente. Sindsdien heeft de geschiedenis niet stilgestaan. Dit jaar denken we aan 500 jaar protestantisme, een mijlpaal van formaat in een doorgaand vernieuwingsproces.

Onze kerk is een veelkleurige blokkendoos, van regenboog tot enkele tinten grijs. In de signaturen / profielen komt daarvan iets tot uiting. De diensten kunnen variëren van een uurtje geestelijk opvoedende gezelligheid tot een strak georganiseerd heilig uur. Alles binnen deze uitersten is mogelijk, rond het evangelie van Jezus Christus. Hieruit komen de vaste momenten van het kerkelijk jaar, waar we de komende weken weer enkele zwaartepunten in mee zullen maken. Alle goeds.

Cor Docter