hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter - december 2017

Oud en nieuw, we zitten er weer midden in.
In het kerkelijk jaar zijn we al over van het oude naar het nieuwe jaar. Ik maakte deel uit van een indrukwekkende dienst op de laatste zondag van het oude kerkelijk jaar in de Vrijheidskerk, waarin het gedenken van overledenen. God vergeet er geen. Ook maakte ik deel uit van een mooie gezamenlijke dienst met voor elk wat wils op de 1e Advent, de eerste zondag van het nieuwe kerkelijk jaar, in de Immanuëlkerk.

Een bevoorrechte positie om in beide een aandeel te hebben en goed om weer eens met z’n allen van de PGA bij elkaar te zijn, voor wie dat konden en wilden. Goed om van elkaar te proeven.
Na de overeengekomen periode namen we afscheid van onze JOP jeugdwerker Alexander Noordijk, een bevlogen mens. Door een open manier van doen heeft hij goed zijn weg gevonden en als meewerkend voorman was hij bij alle deelprojecten nadrukkelijk aanwezig. Hij heeft iets goeds neergezet en achtergelaten, waar we verder op kunnen bouwen. In de vorige Samen Verder kopte hij: ik zal jullie missen!! Dat is wederzijds, we zullen elkaar missen. Dat gevoel zal nog wel even duren. Maar elkaar weer loslaten is ook iets dat bij het leven hoort, hard maar waar. Namens de kerkenraad dank ik Alexander oprecht hartelijk voor alle werk hier verzet en wens ik hem, met allen om hem heen, alle goeds en Gods zegen in zijn verdere leven en loopbaan.
Op de algemene jaarkalender gaan we binnenkort over naar het nieuwe jaar 2018. Ik wens u vast een goede en veilige jaarwisseling. 2018 wordt een jaar waarin we ons nadrukkelijk op de toekomst moeten bezinnen. Dat is niet nieuw, maar het blijft nodig; er zijn altijd ontwikkelingen en gebeurtenissen die daartoe uitnodigen. Per februari zal er een nieuwe scriba moeten komen. Ik wijs daar nadrukkelijk op, want het loopt bepaald niet storm en wat moet een kerk en een kerkenraad zonder scriba? Wie neemt deze verantwoordelijkheid? Iets om onder de kerstboom over na te denken!
Bij het verschijnen van dit nummer is het bijna kerst. Stel dat de goede God het indertijd maar zo had gelaten: de mensen in hun koude eenzaamheid, met al wat afhoudt van het leven. Daar moet je toch niet aan denken? Maar Hij zei nee en liet niet los en wilde onder ons wonen. Hij zag naar ons om, een lichtend voorbeeld in ons omzien naar elkaar. Dat kerst licht mag brengen in ons leven en warmte in ons hart.

Cor Docter