hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba - december 2017

Op de kerkenraadsvergadering van 20 november was een groot gedeelte van de avond voor de begrotingen van de diaconie en de kerkrentmeesters. Beide penningmeesters gaven toelichting op de cijfertjes. Door het CvK werd nadrukkelijk gewezen op het feit, dat we verwachten dat volgend jaar weer rond de twee ton meer wordt uitgeven dan ontvangen. Door onttrekkingen aan fondsen en reserves is het nadelig saldo terug te brengen tot € 80.000, maar dit kan zo niet doorgaan.

(Een week later was de gemeenteavond over de begrotingen. Zie het verslag.)

Verder werd in de vergadering gesproken over de invulling van vacatures, die in februari ontstaan nadat vijf ambtsdragers afscheid nemen. De vertrekkers: diaken Geert Bruijnes, ouderlingen Jan Hupkes, Rianne Keur, ouderling-kerkrentmeester Marijke Hoetmer, ouderling-scriba Willem Meijer.

Over de vorderingen van de sollicitatiecommissie voor een kerkelijk werker kon op 20 november niet veel worden meegedeeld, want men kon nog tot begin december reageren. Ondertussen is die datum gepasseerd en is de korte, maar droevige samenvatting: helaas heeft de enige sollicitant zich wegens persoonlijke omstandigheden teruggetrokken. Heel jammer, hij had een sterke brief waar de sollicitatiecommissie enthousiast over was. We zijn er wel gelukkig mee, dat Albert Kozijn bereid is in onze gemeente als kerkelijk werker nog een tijdje actief te blijven.
Ook het vinden van een interim-jeugdwerker is niet gelukt. Bij JOP, de jongeren organisatie van de Protestantse Kerk Nederland, is niemand gevonden.
Als moderamen vinden we deze ontwikkeling heel spijtig. We zullen de opdracht terugnemen en ons er weer over buigen om tot enig ander voorstel te komen. Hierbij gaat het ook om de vacature jeugdwerker.
De reactie op de enquête SV loopt naar wel aardig. Binnenkort worden de antwoorden verwerkt en zal zeker een deel van de resultaten gepubliceerd worden.

Tot slot: de functie van scriba is vanaf februari vacant. En we hebben nog geen opvolger gevonden. Dus: iets voor u? Laat het ons weten. Graag wil ik informatie geven over deze kerkelijke taak. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de kerk geen scriba en dat de kerkenraad geen postadres meer heeft. Wie neemt deze verantwoordelijkheid?

Ik wens u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!

Met groet,
namens de kerkenraad: Willem Meijer, scriba.