hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba - januari 2018

De kerkenraad heeft op 14 december de begrotingen 2018 van de diaconie en de kerkrentmeesters goedgekeurd. Beide colleges, en in het bijzonder de penningmeesters, werden bedankt voor hun werk. Weer werd er gesproken over de noodzaak ons te bezinnen op de toekomst: bepaal een stip op de horizon, waar we over bijvoorbeeld tien jaar met de PGA willen zijn.

Over de vacatures kerkelijk werker en interim-jeugdwerker was weinig positiefs te melden. Maar dat is mogelijk ondertussen weer wat gewijzigd.

Natuurlijk werd in de vergadering gesproken over de invulling van vacatures, die in februari ontstaan nadat vijf ambtsdragers afscheid nemen. Er zijn gelukkig gemeenteleden gevonden die een ambt op zich willen nemen, maar nog niet alle aanstaande lege plekken zijn ingevuld.

Op maandag 22 januari is er een extra kerkenraadsvergadering. De vergadering staat onder leiding van de visitatoren. Hun vraag is: “Hoe gaat het met jullie als kerkenraad en als geloofsgemeenschap?”

Op zondag 4 februari worden in een gemeenschappelijke dienst de nieuwe ambtsdragers bevestigd en er wordt afscheid genomen van degenen die een punt achter hun ambtsperiode zetten.

Ik wens u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!

Met groet,
namens de kerkenraad: Willem Meijer, scriba.