hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter - januari 2018

Het nieuwe jaar is weer begonnen; ik wens u persoonlijk en met uw naasten en ons als PGA alle goeds onder Gods zegen.
In dit nieuwe jaar zullen we ons nadrukkelijker op onze toekomst richten: het beleidsplan moet worden herzien tot de versie 2018-2022 en de financiële ontwikkeling vraagt om een ‘stip aan de horizon’.

Beide vallen in één en lopen mooi parallel met de dromen over de kerk van de toekomst. Tot nu toe bleef het plan veelal hangen in de beschrijving van het huidige, alle goede bedoelingen om vooruit te kijken ten spijt, de bekende vicieuze cirkel. Om verder te komen moeten we uit die band springen. Wat wordt verwacht van wat we achter laten voor de toekomst? We spreken veel en vaak over en met de ouderen en de jeugd, maar de wat stillere tussenliggende groep is de belangrijke generatie die als eerste het stokje moet overnemen. Daar ligt de eerste betrokkenheid en dus ook de eerste verantwoordelijkheid. Binnen het moderamen zijn we begonnen aan een plan van aanpak, u zult er binnenkort meer over horen. We gaan dit proces aan in de nieuwe samenstelling van de kerkenraad, maar zullen daar zeker ook de gemeente over horen. Moge het uitdagend zijn.

Naar een oud lied uit omstreeks 1921, maar wat nog steeds staat opgenomen in het Nieuwe Liedboek en in Opwekking, dus aansprekend voor jong en oud: Wat de toekomst brengen moge, ons geleidt des Heren hand; moedig slaan wij dus de ogen naar het onbekende land. Ook wanneer het oog niet ziet en wij toch durven geloven, lopen wij aan Vaders trouwe hand naar het onbekende land.

Cor Docter