hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter - februari 2018

Het - kerkelijk - jaar zet snel in, de kerstmuziek ligt na Driekoningen amper in de kast of we komen al weer in de Veertigdagentijd. Een tijd van inkeer, denkend aan het lijden van Jezus en daarmee ook aan alle leed bij ons en in de wereld. Neem die tijd om hier bij stil te staan.

Op het kerkenraadsgebied verkeren we op het moment van dit schrijven even in een luwte vanwege de jaarlijkse ambtsdragerswissel per 4 februari. Ook op deze plaats dank ik de afscheidsnemers zeer voor hun aandeel en betrokkenheid in en bij het kerkelijk leven van de PGA, voor alle inspanningen, trouw en inzet en ik wens hen een mooie goede tijd toe met andere bezigheden, een tijd om weer op adem te komen. In het bijzonder denk ik dan aan de vertrekkende scriba en voorzitter van het CvK, waarmee ik persoonlijk een zeer goede en intensieve samenwerking mocht ervaren. Overigens merk ik dat ten onrechte te veel macht aan het moderamen wordt toegedicht. Het moderamen verricht weliswaar veel voorbereidend werk, maar het is de kerkenraad die de besluiten neemt. De nieuwkomers heet ik van harte welkom en ik hoop en wens dat zij samen met de blijvers een vruchtbare en aangename tijd zullen hebben, onverminderd doorwerkend in en aan de kerk. Alles en allen onder Gods zegen.

Wanneer u dit leest zijn we vast weer een paar stapjes verder. In ieder geval is het, mede dankzij de inzet van de leiding van Jeugd & Jongeren, gelukt per 1 februari een kerkelijk jeugdwerker te vinden. Voor het komend jaar heet ik Ramona van den Hoed heel hartelijk welkom. Met haar brede opleiding en ervaring zal zij zeker een positieve en opbouwende invloed op het jeugdwerk hebben.

Cor Docter