hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba - februari 2018

De enquête over Samen Verder heeft maar liefst 111 reacties opgeleverd. Natuurlijk zijn de antwoorden zeer divers. Het geheel wordt nog verwerkt, dus in een volgend kerkblad meer daarover. Een snelle berekening leert ons, dat de gemiddelde waardering voor Samen Verder iets boven de 7,5 ligt. Dat is een heel mooie score!

Op maandag 22 januari kwamen ds. R.J. Kooiman (Hoorn) en mevrouw B.J. Vogel-v.d. Hoek (Blokker) ons bezoeken in het kader van de vierjaarlijkse visitatie. Met Kerk-2025 in aantocht, was dit de laatste visitatie in deze vorm. Het was een goede visitatie, waarbij geanimeerd werd gesproken over allerlei aspecten van het kerkelijk leven. Dit alles in het kader van: “Hoe gaat het met jullie als kerkenraad en als geloofsgemeenschap?” Van de visitatie wordt een verslag gemaakt dat ook aan ons gestuurd zal worden

Maandag 29 januari was het gesprek met de ambtsdragers die 4 februari nieuw worden bevestigd of herbevestigd. Beide predikanten lichtten toe hoe zondag de dienst zal zijn en welke vragen gesteld gaan worden. Er was volop de gelegenheid in te gaan op wat dit voor ieder persoonlijk betekent en waar men moeite mee heeft.

Op 2 februari moet/moest ik deze kopij insturen. Dus nog net twee dagen voor het einde van mijn functie als ouderling en scriba. Er heeft zich toch nog iemand gemeld om het scribaat op zich te nemen. Op de kerkenraadsvergadering van 12 februari kan de verkiezing plaats vinden.

Tot slot, voor de laatste maal, wens ik u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!

Met groet,
namens de kerkenraad: Willem Meijer, scriba.