hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Legplaquette Piet Kee na ruim 30 jaar alsnog uitgereikt

Bij het uitruimen van de kluis van de Trefpuntkerk troffen wij, kerkrentmeesters een paar verrassende zaken. Eén daarvan was een bronzen plaquette van 6 bij 8 centimeter aan. De plaquette was bestemd voor Piet Kee, een bekend organist die een tijdlang het orgel in de Grote Kerk heeft bespeeld. Hij was indertijd in dienst van de Kerkvoogdij. De datering vermeldt 9 juni 1987.

Er hoort ook een oorkonde bij. Op de plaquette staat: “Met dank en waardering voor uw bijzondere verdiensten voor de Hervormde Gemeente Alkmaar”.2017 09 04 19.15.00 Uiteraard rees de vraag op waarom plaquette en oorkonde niet op 9 juni 1987 waren uitgereikt. Via het kerkelijk bureau is nagegaan wat de oorzaak van het niet uitreiken kan zijn geweest. Die is – tot nu toe- niet achterhaald. Wij vroegen ons ook af wat wij met de voorwerpen moesten doen. Als Piet Kee nog zou leven, waarom zouden wij ze hem niet alsnog uitreiken? Navraag, o.a. bij Pieter ven Dijk leerde ons dat hij nog leefde en de leeftijd van 90 jaar had bereikt. In een telefonisch contact met Piet Kee vertelde wij wat er in de kluis gevonden was. Hij was erg verrast en was graag bereid plaquette en oorkonde in ontvangst te nemen. Dat is gebeurd op 5 september 2017, in zijn schitterende grachtenpand in Haarlem. Wij hadden een zeer prettig gesprek. Hij heeft goede herinneringen aan Alkmaar en was zeer geïnteresseerd hoe het nu in Alkmaar ging. Hij heeft nog tot op hoogte leeftijd gecomponeerd. Na Alkmaar was hij stadsorganist in Haarlem. Hij was ingenomen met de plaquette en oorkonde. Mooi dat wij alsnog tot uitreiking konden overgaan.

Simon Binnendijk