hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Uit de kerkenraad - maart 2018

Na het welverdiende stoppen van Willem Meijer (scriba) en Marijke Hoetmer (vz CvK) is het moderamen weer compleet met Margriet Binnendijk (scriba) en Piet de Boer (vertegenwoordiger CvK). Tevens zal namens de beroepskrachten Sibilla Verhagen per maart het stokje overnemen van Nielspeter Jans. Nielspeter maakte vanaf januari 2014 deel uit van het moderamen. Hem bedank ik zeer voor zijn aandeel en de goede samenwerking die we in ‘de oude bezetting’ mochten hebben.

Dit rubriekje zal voortaan Uit de kerkenraad heten, verzorgd door voorzitter en/of scriba.
Op 12 februari hadden we de eerste kerkenraadsvergadering in de nieuwe bezetting, voorafgegaan door een gezamenlijke bijeenkomst plus maaltijd met de scheidende ambtsdragers. Daar werd onder dank nog wat ervaring en goede raad uitgewisseld; inmiddels is dit een goede jaarlijkse gewoonte geworden. In de vergadering werd Margriet Binnendijk unaniem en onder applaus verkozen tot scriba. Het is fijn dat zich toch iemand heeft gemeld om deze noodzakelijke functie te vervullen.

Om verder over onze toekomst na te denken zijn we een traject ingegaan met een extern deskundige, interim predikant Nico de Lange, gespecialiseerd in het begeleiden van specifieke processen. In april beleggen we een dag voor kerkenraad, CvK en sectieteams, waar de vraag zich toespitst op ‘hoe we er als PGA over pakweg 10 jaar uit willen en kunnen zien’. Er zijn een aantal varianten mogelijk, maar wat is werkelijk kansrijk en vergeet dan het kansloze. Deze uitkomst zal de stip aan de horizon zijn en de inhoud van het beleidsplan bepalen. In dit licht past ook de inzet van beroepskrachten. Last but not least is het van belang om te proberen de gemeente, met name de volgende generatie hierover in beeld en aan de praat te krijgen.

Dit jaar bestaat de Vrijheidskerk 50 jaar. Op gepaste wijze zal daar aandacht aan worden besteed, zie een eerste aankondiging elders.

Eerder schreven we over de sectiekeuze Noord – Zuid. Kort samengevat: als u in een andere sectie kerkt dan waar u woont en u wilt uit de sectie waar u kerkt ook uw pastorale zorg en aandacht ontvangen, is het nodig dat u dat aangeeft; er van uitgaande dat u wel pastorale zorg van de PGA op prijs stelt. Dat aangeven kan via predikant, pastor, ambtsdrager of iemand van het pastoraat. Tot nu toe zijn slechts vier reacties binnen gekomen en dat lijkt mij wel heel erg weinig. Roep het nog een keer in uw herinnering, opdat het soepeltjes gaat wanneer onverhoopt de nood aan de man/vrouw komt. Het is uw eigen belang.

A Dieu, ga met God.
Cor Docter