hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Afscheid van Marijke Hoetmer

In 2007 trad Marijke Hoetmer aan als ouderling-kerkrentmeester en tevens als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters (CvK). Voor die periode was Marijke ook al ambtsdrager en voorzitter van de toenmalige wijkkerkenraad in Oudorp. In februari 2016 werd ze voor de laatste keer herbevestigd, maar nu nog voor een periode van maximaal 2 jaar, want ze gaf aan het gebouwenbesluit graag zelf helemaal tot een goed einde te willen brengen. Marijke was dus al heel wat jaren als ambtsdrager aan de PGA verbonden.

In 2012 heeft het CvK concrete stappen gezet m.b.t. het afstoten van kerkgebouwen. Dat zijn zeer pijnlijke beslissingen, waarbij je op voorhand al weet dat je het niet voor iedereen goed kunt doen. Geen gemakkelijke opgave om als voorzitter van het CvK deze plannen te verdedigen. 
We weten allemaal hoeveel emoties dit heeft opgeleverd. Niet alleen voor de gemeente, maar ook voor hen die deze plannen moeten uitvoeren. In zo’n zware periode niet weglopen voor je verantwoordelijkheden, daarmee dwing je respect af. De leden van het CvK hebben besloten Marijke als scheidend voorzitter een blijvend aandenken te geven.

Het cadeau vond ondergetekende bij Galerie Loes Reek en ik zag er meteen de volgende symboliek in:
de vorm van het glazen object deed mij denken aan een druppel/traan, die de emoties symboliseert van deze moeilijke laatste periode van haar ambtstermijn. Daarnaast deed de kleurschakering van donkerbruin en licht rood/oranje mij denken aan het logo van de PKN.

Marijke reageerde als volgt: “Jullie hebben mij compleet verrast en ontroerd ben ik ook, door de waardering die spreekt uit de symboliek van het cadeau. Heel goed uitgezocht ! Dank”.

Alle leden van het CvK bedanken Marijke voor haar inzet, gedrevenheid en passie waarmee ze zich van haar taken heeft gekweten en wensen haar alle goeds voor de toekomst en veel vrije tijd!

Als opvolger hebben de leden van het CvK Simon Binnendijk gekozen als voorzitter. Piet de Boer zal namens het CvK zitting nemen in het Moderamen.

Ineke Docter (CvK-lid)