hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Uit de kerkenraad - april 2018

De intensieve tijd van 40 dagen, Stille Week en Pasen is weer voorbij. We leven in een fase van stille verwondering over wat is gebeurd, het geheim van Pasen, in afwachting van het tumult van de Pinkstergeest.

De kerkenraad heeft, samen met CvK en beide sectieteams, op 7 april een goede oriënterende dag gehad over onze toekomst. Om per sectie betere ontwikkelingskansen te hebben lijkt het gunstiger twee Wijkgemeenten te vormen die een eigen beleid en beheer voeren, met een kleine Algemene Kerkenraad als inspirator/facilitator en rechtspersoon. Deze optie zal de komende maanden nader worden uitgewerkt tot ‘de stip op de horizon’.

Met de -ook in de ogen van sommige kenners- mooie vacature kerkelijk werker is het helaas niets geworden. Voor de bepaling hoe het dan wel moet, wachten we nu eerst de uitkomst van de verkenning naar ‘de stip op de horizon’ af. Aldus is ook met betrokkenen doorgesproken; de sollicitatiecommissie is onder dank voor het verrichte werk ontbonden.

Inmiddels is het definitieve verslag van de visitatie, welke is gehouden op 22 januari jl, binnengekomen. Dit was, ook voor visitatoren, de laatste keer in deze ‘oude’ vorm; onder Kerk2025 gaat dit over naar de classispredikant. De kerkenraad kijkt er met een goed gevoel op terug: op een open manier zijn zaken over tafel gekomen die ons steunen en waar we wat mee kunnen. De mening van de visitatoren luidt eveneens: “Het bezoeken was een mooie, inspirerende manier van naar elkaar omzien. Ook in uw gemeente hebben wij dat zo ervaren. Hartelijk dank voor alles wat wij mochten delen”.
Het verslag wordt afgedrukt in Samen Verder.

De synode heeft zich een nieuwe voorzitter (preses) gekozen, da Saskia van Meggelen. Haar motto is Liefde voor de Kerk: “Ik houd van de Kerk, al mijn leven lang, en op wat voor plaats God mij ook roept, daar wil ik zijn Kerk dienen. Voor mij is dat nu deze plek.” Met Kerk2025 zal de afstand tussen hoog en lokaal niveau zich verkleinen. We discussiëren over hoe je de kerk in de toekomst moet en kunt zien. Hoe breed moet je daarvoor het begrip Kerk trekken ? Er zijn kerken die groeien en die krimpen. Wat doet de één beter dan de ander ? Daar is geen direct antwoord op, een ander klakkeloos imiteren werkt niet. Wees jezelf en gebruik zo toegesneden en in vertrouwen wat goed voelt.

Cor Docter