hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Uit de kerkenraad - mei 2018

We verkeren nog net in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Na Pasen nam Jezus 40 dagen de tijd om zijn leerlingen via verschijningen ervan te overtuigen dat hij leeft. Direct na Pasen zijn de discipelen nog bij elkaar in een afgesloten ruimte, uit vrees voor de Joden. Want Jezus had het aangedurfd om nogal wat te zeggen tegen de geestelijke machthebbers en dat was zijn dood geworden.

Bang dat hun hetzelfde lot zou treffen, hebben ze zich terug getrokken. Het is goed voorstelbaar dat ze zich ook schaamden en kwaad op zichzelf waren nadat ze Jezus hadden verlaten. Ze hebben ramen en deuren gesloten. Weinig vreugde dus in het begin, dat kwam pas later, met de mooie belofte “gelukkig zij die niet zien en toch geloven.” Zo gaat het ons ook: wij hebben niets gezien en toch geloven we en voelen we ons gelukkig daarbij. Binnen de kerkenraad hielden we een goed bezinningsmoment over persoonlijk geloof.

Met Pinksteren wordt de Paastijd afgesloten, dan wordt er een nieuwe weg ingeslagen en staat alles in het teken van de Heilige Geest, de voortdurend voortstuwende kracht die we niet zien maar wel mogen ervaren. Rond 4 en 5 mei werd de klemmende vraag gesteld “wat zou jij doen ?” De vraag is gemakkelijk gesteld, maar het antwoord is bijna niet te geven. Niemand weet hoe ooit omstandigheden zullen zijn. Wanneer de tijd van Pasen tot Pinksteren in onze tijd zou plaatsvinden stonden de -sociale- media er bol van. Het verhaal van de Emmaüsgangers zou viral gaan, de wonderbare visvangst in het meer van Tiberias zou ook tot protestacties tegen overbevissing leiden en Hemelvaart en Pinksteren werden ware illusieshows. Voor je het weet bleef er inhoudelijk niets van over. Wat zou jij doen, hoe zou u reageren ? Eigenlijk gelukkig maar dat wij het doen met de goede overleveringen.

Hoewel communicatie altijd een belangrijk onderwerp is, zeker als iets ‘fout’ gaat, is op eigen verzoek de Taakgroep Communicatie opgeheven. Na het opstellen van een communicatieplan werd geen toevoegende waarde meer gevoeld, maar voor waar nodig blijft de expertise nog beschikbaar. Oprechte dank aan allen die zich in de afgelopen jaren hebben ingezet binnen deze Taakgroep.

Binnenkort volgt een gesprek met de redactie van Samen Verder over de in november gehouden enquête; dit onderwerp is dus niet stilaan in de prullenbak beland.

e kerkenraad nam kennis van de Jaarrekeningen van Kerkrentmeesters en Diaconie. Op 13 mei kon de gemeente reageren. Beide rekeningen zien er goed en verzorgd uit, hoewel het saldo van de Kerkrentmeesters nog steeds negatief is. Over de afgelopen jaren is wel een doorgaande verbetering te zien, toch dwingt het ons tot verder kijken. Ook daar hebben we in de kerkenraadsvergadering dd 23 april ruim bij stil gestaan. Het hoeft niet overhaast, er is tijd en die zullen we nemen om eerst voorstellen verder te ontwikkelen en verantwoordelijkheden af te bakenen.

Wordt vervolgd.
Cor Docter