hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Uit de kerkenraad - juni 2018

Na het voorleggen aan de gemeente, waarbij enkele waardevolle opmerkingen zijn gemaakt, zijn de jaarrekeningen van CvK en CvD goedgekeurd. Het saldo van de Kerkrentmeesters geeft over de afgelopen jaren wel een doorgaande verbetering te zien, maar is nog steeds negatief.

In de aanpak van een nieuw beleid tot betere financiële grip en verhoogde betrokkenheid van alle leden is de kerkenraad inmiddels zover dat zij meer zelfstandigheid aan beide secties wil geven. Dit kan door twee wijkkerken te vormen, welke zo veel mogelijk selfsupporting zijn. Op deze manier kan men per wijk beter eigen keuzes maken, ook tot het genereren en besteden van de financiële middelen. Overkoepelend blijft er een kleine Algemene Kerkenraad, welke alleen de hoognodige centrale zaken behartigt.
Het lijkt terug naar af, maar zo is het niet helemaal. Het verschil met de vroegere situatie met wijkkerkenraden en een AK is dat zoveel mogelijk ter verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraden zal zijn en zo weinig mogelijk ter verantwoordelijkheid van de AK. Dit wordt nader uitgewerkt tot een goede presentatie aan de gemeente. Landelijk zijn reeds enkele goede voorbeelden bekend, waaronder in Amersfoort bij de PG Hoogland/Amersfoort Noord. De inmiddels sterk vereenvoudigde kerkorde staat dit goed toe. De vraag ‘wanneer komen we tot de beslissing naar één locatie te (moeten) gaan?’ is de eerste jaren niet aan de orde. Eerst gaan we dit doen.

Uit het gemeentenieuws, dat veelal bestaat uit ziekte en overlijden, is het verheugend dat er ook wordt gedoopt, belijdenis afgelegd en getrouwd.

Van de Classicale Vergadering Noord-Holland kreeg de kerkenraad het volgende bericht:
7 mei was een bijzondere dag; er begon iets nieuws. De Classicale Vergadering Noord-Holland vergaderde voor het eerst. Sinds 1 mei jl. zijn alle classes in Noord-Holland opgegaan in deze ene, nieuwe Classis. Dat is een belangrijke stap in het traject dat Kerk 2025 heet.
Eén van de meest in het oog springende besluiten van de vergadering was de benoeming van de Classispredikant. Dit is een nieuwe en belangrijke functie in de nieuwe organisatie van de kerk, zowel plaatselijk als classicaal. De leden van de vergadering zijn verheugd te kunnen meedelen dat de vergadering ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar heeft beroepen als eerste Classispredikant van Noord-Holland. Dat gebeurde op voordracht van de benoemingscommissie, die tijdens de vergadering haar voordracht heeft gemotiveerd. Met de benoemingscommissie heeft de Classicale Vergadering er veel vertrouwen in dat zij in ds. Verhoeff een uitstekende kandidaat heeft! Met dankbaarheid kunnen wij melden dat ds. Peter Verhoeff zijn benoeming heeft aanvaard.
Voor velen zal ds. Verhoeff een bekend gezicht zijn, omdat hij op dit moment regionaal adviseur van de oude Classicale Vergaderingen is.
Voordat ds. Verhoeff werd benoemd, verkoos de Classicale vergadering uit haar midden ook een nieuw Breed-Moderamen. Verder zijn de leden van het nieuwe Classicale College voor de Visitatie benoemd en zijn de leden van de Financiële commissie verkozen.