hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Uit de kerkenraad - oktober 2018

Na de zomer komt de kerkenraad weer bijeen op 15 oktober; dat is na het inlevermoment van deze kopij. Hoofdmoot wordt het verder nadenken over de PGA structuur. Voor de vakantieperiode waren we reeds uitgekomen op het idee dat het vormen van twee wijkgemeenten (met een kleine Algemene Kerkenraad) bevorderlijk is voor de verdere ontwikkeling van beide, zowel financieel als in de uitwerking van de eigen profilering en voor een verhoogde betrokkenheid van alle leden.


Tijdens de vakantieperiode heeft een kleine werkgroep uitstekend werk verricht met het antwoord vinden op detailvragen die er zijn in deze fase. Tevens heeft een vruchtbaar gesprek hierover plaatsgevonden met de classispredikant.
Per wijk kan men beter eigen keuzes maken, ook tot het genereren en besteden van de financiële middelen. Overkoepelend blijft er een kleine Algemene Kerkenraad, welke alleen de hoognodige centrale zaken behartigt. Het lijkt terug naar af, maar zo is het niet helemaal. Het verschil met de vroegere situatie met wijkkerkenraden en een AK is dat zoveel mogelijk ter verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraden zal zijn en zo weinig mogelijk ter verantwoordelijkheid van de AK.
De inmiddels sterk vereenvoudigde kerkorde staat dit goed toe.
Op de gemeenteavond dd 26 november, waarin de begrotingen zullen worden behandeld, zal ruimte zijn hierover van gedachten te wisselen.

Cor Docter