hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.

anbi logo

Uit de kerkenraad - nov. 2018

Zoals vorige maand reeds benoemd heeft de kerkenraad in haar vergadering van 15 oktober jl. het voorgenomen besluit genomen over te gaan naar een structuur met twee wijkgemeenten. De redenen en voordelen van deze stap zijn reeds enkele malen vermeld; kort samengevat is het gunstiger voor de verdere ontwikkeling van beide wijken, zowel financieel als in de uitwerking van de eigen profilering en voor een verhoogde betrokkenheid van alle leden.

Toch blijven we via een kleine algemene kerkenraad één PG Alkmaar, waarvan de visie nog steeds luidt: De Protestantse Gemeente te Alkmaar wil ruimte bieden om het voortgaande verhaal van de bijbel te praktiseren in ontmoeting en viering, daarbij om te zien naar elkaar, open te staan voor de samenleving en daaraan dienstbaar te zijn. Deze visie is nog steeds springlevend en verre van verouderd. De komende tijd zal worden benut om binnen dit besluit de praktische zaken nader uit te werken. Op de gemeenteavond d.d. 26 november, waarin de begrotingen zullen worden behandeld, zal ruimte zijn hierover van gedachten te wisselen. Uiteindelijk, als alles daartoe gereed is zal een definitief besluit worden genomen.

In de maanden november en december zijn en worden er weer veel kaarsen ontstoken; onder meer bij het herdenken van overledenen, in de adventsperiode en tijdens de afsluitende feestdagen. Lichtjes met een zeer serieuze ondertoon of zomaar voor de gezelligheid. Laatst hoorde ik enkele mooie woorden bij het aansteken van de paaskaars:

Een kaars brandt, als symbool van Gods aanwezigheid.
Is God in de kaars? Nee, want de kaars brandt op, maar God blijft.
Is God in de vlam? Nee, want die gaat weer uit, en God niet.
Daarom is God ook niet in de lucifer die de kaars liet ontbranden.
Is God dan in de mens die middels de lucifer de kaars aanstak?
Vroeg of laat gaat die mens dood, zou God dan ook dood gaan?
Of zit God in de intentie waarmee de kaars werd ontstoken?
In het vertrouwen, in de beleving die het gewone uittilt boven het aardse en het alledaagse?!

Cor Docter