hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.

anbi logo

Uit de kerkenraad - dec. 2018

De overeenkomst met jeugdwerker Ramona van den Hoed was oorspronkelijk voor één jaar, deze is nu met vijf maanden verlengd tot 1 juli 2019. Aan de behoefte het dagelijkse jeugdwerk omhoog te duwen naar meer zelfstandigheid is goed gevolg gegeven. De werkzaamheden bestaan uit drie fasen: ten eerste de inventarisatie van de bestaande en toekomstige behoeften, ten tweede de destillatie van wat wel en niet kansrijk is en keuzes maken en ten derde de implementatie van de gekozen zaken. In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan fase één en twee.

Belangrijke onderwerpen zijn onder meer: de toerusting van taakgroepleden en vrijwilligers, het ondersteunen van jongeren om van deelnemer naar (mede)organisator door te groeien, efficiëncy, planning en communicatie om zo goed mogelijk met de bestaande middelen en capaciteiten om te gaan en het verstevigen van de contacten met en in de secties. We zijn nu toe aan fase drie. De verwachting is dat dit tegen de zomer gereed is.

Op maandagavond 26 november hielden we een gemeenteavond over de begrotingen voor het komende kalenderjaar en de PGA-structuur. Op de begrotingen kwamen geen echt inhoudelijke opmerkingen, deze zullen dus definitief worden vastgesteld. Hierbij hoort ook het collecterooster voor 2019.
Op de toelichting op de structuurontwikkeling tot twee Wijkgemeenten kwamen geen opmerkingen die de voortgang in de weg zouden kunnen staan, maar nog wel de nodige vragen en opmerkingen over het goed vastleggen van de grenzen en verhoudingen in besluitvorming en financiën tussen AK/CvK en de Wijkkerkenraden. We gaan derhalve door op de ingeslagen weg. We hadden al in de planning staan die nadere uitwerkingen in het eerste halfjaar van 2019 te verzorgen. 2019 wordt een overgangsjaar. U wordt weer nader geïnformeerd wanneer daar aanleiding toe is.

Rest ons u allen gezegende kerstdagen en een goede en veilige jaarwisseling te wensen. De adventster brandt al weer een poosje, als teken van het uitzien naar vrede en het ware licht. Kerst is de beleving van vrede en licht, niet alleen voor die enkele dagen maar hopelijk voor het hele jaar.

Cor Docter