hit counter joomla

We zijn volop bezig en inmiddels heeft ook Piet de Jager zich bij ons team gevoegd waar we blij mee zijn, we zijn nu met z’n zessen! Dat is een zegen.
We zijn dankbaar voor de fietsen die u weer aangeboden heeft en doen ons uiterste best om daar een goede bestemming voor te vinden. Dat lukt goed, hoewel er soms misbruik gemaakt wordt van de lage prijzen (10-20 euro) die we bij Enjoy HHW rekenen en mensen in de verleiding brengen die fietsen door te verkopen.

181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Gesloten

geslotenHet kerkelijk bureau gesloten is van donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) tot en met 10 juni (2e pinksterdag)


Kopij Samen Verder

In verband met kraamverlof en vakantie van redactieleden sluit de inzending van de kopij voor het volgende nummer op woensdag 22 mei 18:00 uur.

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.

anbi logo

Uit de kerkenraad - maart 2019

De groep die zich vanuit de PGA wil gaan bezighouden met een vorm van pionieren heeft haar presentatie op de kerkenraadsvergadering van 11 februari gegeven. Bij wijze van bezinning hebben we er goed over doorgepraat, zijn verhelderende vragen gesteld en aanbevelingen gedaan. In de vergadering van 25 april zal worden besloten of en hoe verder te gaan. Het is nog pril, eerst zal een plan moeten worden ontwikkeld. Hiervoor staat een periode van maximaal zeven maanden.

Daarna moet worden besloten of we zo verder willen gaan, waarna het eigenlijke pionieren pas kan beginnen. Ook hier geldt dat de kerkelijke molens langzaam malen, maar zomaar ergens te beginnen is veel te onzeker, met een te groot afbreukrisico.

Wanneer u dir leest zijn de verkiezingen al weer achter de rug. In de aanloop daar naar toe zijn weer veel zaken extra belangrijk gemaakt. Wat zal daarvan weer snel verdwijnen? Veel is in beweging. Wat blijft is de taak van iedere overheid om die ruimte te scheppen waarbinnen voor iedereen goed leven is te vinden. De kerk heeft vanuit haar missionaire roeping een verantwoordelijkheid om de samenleving te helpen het goede leven te vinden en te beschermen. (naar Stefan Paas).

Ondertussen gaan, naast alle lopende activiteiten, de ontwikkelingen betreffende de structuur met wijkgemeenten stug door. Binnen Noord heeft op 10 februari een gaventest plaatsgevonden; een goed middel om eens te kijken naar waar je eigenlijk goed in bent, waar je gaven liggen en waar je dus het best je krachten aan kunt geven. In Zuid zal op 7 april een gemeentemiddag worden belegd waar we nadenken over de wensen en kansen in de nabije toekomst, denk aan een termijn van ca 5 jaar. Beide secties zijn doende met beleidsplannen en plaatselijke regelingen; het moderamen doet dat voor de Algemene Kerkenraad en het CvK verdiept zich in de financiële consequenties. Ook de Taakgroepen V&T en J&J dragen hun stenen bij.

Bij de komende toelichting op de jaarrekeningen willen we tevens de status van deze structuurwijziging delen. Daarom is besloten er weer een gemeenschappelijke avond van te maken en wel op donderdag 9 mei, om 20.00 uur in de Immanuelkerk.
We staan midden in de veertigdagentijd, een intensieve tijd voor Passie en Pasen, maar ook met veel extra mogelijkheden om mensen te bereiken die op zoek zijn naar inhoud.
Ik wens u een goede periode van inkeer en bezinning,

Cor Docter