hit counter joomla

We zijn volop bezig en inmiddels heeft ook Piet de Jager zich bij ons team gevoegd waar we blij mee zijn, we zijn nu met z’n zessen! Dat is een zegen.
We zijn dankbaar voor de fietsen die u weer aangeboden heeft en doen ons uiterste best om daar een goede bestemming voor te vinden. Dat lukt goed, hoewel er soms misbruik gemaakt wordt van de lage prijzen (10-20 euro) die we bij Enjoy HHW rekenen en mensen in de verleiding brengen die fietsen door te verkopen.

181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Gesloten

geslotenHet kerkelijk bureau gesloten is van donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) tot en met 10 juni (2e pinksterdag)


Kopij Samen Verder

In verband met kraamverlof en vakantie van redactieleden sluit de inzending van de kopij voor het volgende nummer op woensdag 22 mei 18:00 uur.

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.

anbi logo

Uit de kerkenraad - mei 2019

Waar de Stille Week per jaar drukker lijkt te worden, was het voor de Parijse Notre Dame en alle bij die kerk betrokkenen zeker geen Goede Week. Onder veel kunstschatten herbergt de kerk drie voor Pasen belangrijke relikwieën: de doornenkroon, een stuk van het kruis en een nagel van de kruisiging. Gelukkig zijn ze gered. Je kunt over relikwieën verschillend denken, maar ze spreken toch tot de verbeelding en hebben onmiskenbaar aantrekkingskracht; als zoiets verloren zou gaan is dat toch jammer.

De intensieve tijd van veertig dagen, Stille Week en Pasen is weer voorbij. We leven in een fase van stille verwondering over wat is gebeurd, het geheim van Pasen. De leerlingen moeten naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen onderwees. Daar verscheen Jezus aan hen en kregen ze de grote opdracht de wereld in te gaan om alle volken het goede nieuws te brengen en iedereen leerling van Jezus te maken. Ze moeten de mensen leren hoe ze vrij kunnen leven en hoe ze licht en leven kunnen brengen in hun omgeving. Een opdracht die vaak is herhaald en die nog steeds actueel is, ook voor de PGA. Onze visie luidt daarom nog steeds: de PGA wil ruimte bieden om het voortgaande verhaal van de Bijbel te praktiseren in ontmoeting en viering, daarbij om te zien naar elkaar, open te staan voor de samenleving en daaraan dienstbaar te zijn.

Opvallend en mooi is het om te merken dat er nog volop ideeën en initiatieven zijn. Het missionaire gedachtegoed is reeds lang geworteld, sommige dingen doen we al langere tijd, maar in de uitvoering zijn toch ook steeds weer nieuwe vormen te vinden.
In toenemende mate wordt gedacht aan de waarde die we naar buiten hebben: hoe kunnen we (nog meer) ons openstellen voor en naar de omgeving. De kerk is er niet alleen voor zichzelf. Geloven is iets positiefs, waar je beter van wordt en wat je daarom graag wilt delen. Ook bij maatschappelijke ontwikkelingen kunnen we een steentje bijdragen, deze raken namelijk iedereen, leden en niet-leden. Dit moet wel een wisselwerking inhouden, die omgeving moet ook enige bijdrage leveren en ook de ruimte daartoe krijgen. Onze vrijwilligers zijn niet onuitputtelijk. Voor allen geldt: doen waar je goed in bent!

Cor Docter