hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Herinrichting kerkzaal Immanuelkerk

Na een stilte van ruim één jaar heeft de commissie “Herinrichting kerkzaal Immanuelkerk” haar werkzaamheden weer opgepakt. Eind 2012 werd besloten de werkzaamheden tijdelijk op te schorten omdat er op dat moment nog geen duidelijkheid bestond over het aanhouden en afstoten van gebouwen.

Nu daarover meer duidelijkheid bestaat (zoals het er nu naar uit ziet blijft De Blije Mare bestaan) heeft de kerkenraad PGA de commissie verzocht haar werkzaamheden weer op te pakken.

In de voorgaande periode is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om te komen tot een inrichting van de kerkzaal die zodanig is, dat deze optimaal bruikbaar is voor de zondagse erediensten. Hiervoor werden o.a. gesprekken gevoerd met deskundigen en werd gekeken en geluisterd naar de wensen van gemeenteleden. Aan de hand van die informatie werden een 3-tal opstellingen uitgewerkt.

Met de uitwerking van die varianten gaat de commissie verder aan de slag. Concreet betekent dit, dat vanaf medio maart een 3-tal proefopstellingen zullen worden gerealiseerd in de kerkzaal. Elke opstelling zal enkele weken blijven staan. Gebruikers en gemeenteleden kunnen dan ervaren welke opstelling het prettigst aan voelt. Door het invullen van een enquêteformulier kunnen zij hun voorkeur met eventuele op- en aanmerkingen kenbaar maken aan de commissie. Gedurende de zondagen, dat de verschillende varianten zijn opgesteld, zijn leden van de commissie aanwezig om na de kerkdienst eventuele vragen te beantwoorden. Aan de hand van al deze informatie zal uiteindelijk gekozen worden voor een definitieve opstelling.

Pas wanneer deze opstelling bekend is kunnen ook plannen m.b.t. technische zaken zoals; aanpassing audioapparatuur, plaatsen van beamers, aanpassen verlichting, verbetering van de luchtverversing, kleurstelling etc. verder worden uitgewerkt. De commissie hoopt op uw medewerking.

Namens de commissie herinrichting kerkzaal Immanuëlkerk
Hielke Vogelzang