hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Ons huishoudboekje - februari 2014

Actie Kerkbalans 2013

Belofte maakt schuld
is een uitdrukking die de meeste mensen wel zullen kennen. Anders gezegd “Wat je beloofd moet je doen” of “Afspraak is afspraak”. Terugkijkend naar 2013 kan worden gezegd dat we als gemeente ons hebben ingezet om de prognose inzake de toegezegde vrijwillige bijdragen bijna gestand hebben gedaan. Hoewel we blij mogen zijn met het resultaat betekent dit nog niet dat we straks een jaarrekening kunnen laten zien met een batig saldo.

 In de begroting voor 2013 is € 359.000 opgenomen als vrijwillige bijdragen.
Het bedrag aan toezeggingen liep echter op naar € 376.000.
Er is zelfs binnengekomen een bedrag van ruim € 378.500.
Ten aanzien van de prognose en wat uiteindelijk werd ontvangen is dit erg bemoedigend. Wat en of we hebben bezuinigd op de kosten is nog niet duidelijk, maar we moeten zeker voor 2014 alert zijn.

Actie Kerkbalans 2014

Een hartekreet
We zijn begonnen aan een nieuwe Actie Kerkbalans bij deze actie hebben we ons verschillend uitgesproken en mee laten spreken wat ons heeft beziggehouden in de afgelopen tijd. Teleurstelling, verdriet, boosheid en een sprankje hoop. Met het oog op de reactie die mogelijk zou komen op de te nemen maatregelen was in de begroting de verwachting dat de gemeente zich zou laten leiden door deze gevoelens al rekening gehouden met een lager bedrag aan toezeggingen. We hebben het toegezegde bedrag voor 2013 van € 376.000 verlaagd naar € 335.000. Inmiddels weten we dat er een bedrag aan toezeggingen is gedaan van € 316.900. Als de verwachte uitgaven gelijk blijven komen we evengoed nog € 18.100 tekort. Hiermee komt opnieuw de toekomst inzake de solvabiliteit in gevaar. Vanuit het college van kerkrentmeester hopen we dat de toekomst onze prognose zal afstraffen.

Namens het college van kerkrentmeesters
Fred Ter Horst en Tammo Udema, penningmeesters