hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de scriba - februari 2014

Op 16 januari was de Kleine Kerkenraad weer bijeen. Op de agenda voor deze avond stond niets verrassends. Hoofdpunt was: “informatie/vragen/voornemens uit alle zes Taakgroepen, twee Colleges en Ministerie”.

Een enkel punt hier uit:

  • De Taakgroep Eredienst regelde dat op 26 januari in alle kerken hetzelfde intochtslied werd gezongen, als teken van verbondenheid met Oudorp.
  • De Taakgroep Pastoraat meldde dat de Agapé-maaltijd in Oost vooral positieve gevoelens opriep.
  • De Taakgroep Vorming & Toerusting is bezig met het organiseren van de intergeneratieve gesprekken, waarvoor helaas niet zo veel gemeenteleden zich hadden opgegeven.
  • De Taakgroep Kerk naar Buiten vertelde over de goed geslaagde activiteiten in de decembermaand en de plannen voor de komende maanden.
  • De Taakgroep Jeugd & Jongeren had als belangrijkste punt de wens om te komen tot de aanstelling van een JOP-medewerker voor dit jaar en liefst ook voor de volgende twee jaar.
  • Het College van Diakenen is initiator van een diaconaal overleg rond de schuldhulpverlening.
  • Het Ministerie van predikanten is nu wel heel klein geworden; de kerkelijk werkers vergaderen nu mee.

Natuurlijk stemden de leden van de Kleine Kerkenraad van harte in met de doop van een gemeentelid. Het is fijn, dat er steeds weer ouders zijn, die hun kind in de kerk willen laten dopen.

Met betrekking tot de gebouwenkwestie kunnen we meedelen, dat het RCBBG (Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen) de kerkenraad vier weken de tijd heeft gegeven om een verweerschrift op te stellen tegen het ingediende bezwaar. Op 6 februari heeft het moderamen het verweerschrift afgerond en ingestuurd.

Tot slot wens ik u allen en ons: veel van “geloof, hoop en liefde”!

Met groet,
namens de kerkenraad: Willem Meijer, scriba.