hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Ons huishoudboekje - april 2014

De stand van zaken of wat is de invloed van de veranderingen op onze kerkelijke financiën.
In de vorige weergave spraken we over hoe verschillend is gereageerd op de veranderingen in onze gemeente. We hebben mee laten spreken wat ons heeft beziggehouden in de afgelopen tijd. Teleurstelling, verdriet, boosheid en een sprankje hoop. Met het oog op de reactie die mogelijk zou komen op de te nemen maatregelen was in de begroting de verwachting dat de gemeente zich zou laten leiden door deze gevoelens al rekening gehouden met een lager bedrag aan toezeggingen.

In de begroting voor 2014 is een bedrag opgenomen van € 335.000,--
Inmiddels zijn er aan toezeggingen binnen:

 Uit sectie noord: 572
Uit sectie oost: 248
Uit sectie Oudorp: 207
Uit sectie west: 348
Uit de hele gemeente samen: 1375 tot een bedrag van € 333.100

Als de extra kosten binnen de perken blijven lijkt het haalbaar om de vereiste solvabiliteit voor het beroepen van een predikant te realiseren.
Het college van kerkrentmeesters hoopt de uitgaven in de begroting gestand te kunnen doen.

Namens het college van kerkrentmeesters
Fred Ter Horst en Tammo Udema, penningmeesters