hit counter joomla
181113 Kerkbalans rectanle 300x250 animatie v1

Samen Verder ontvangen via e-mail?

Meld u hier aan!

samenverder

Door u te abonneren op de digitale versie van de SV helpt u om de kosten te drukken en de bezorglast te verminderen.


anbi logo

Van de voorzitter - april 2014

Al lang geleden, al in 2005, werd gesteld dat de PG-Alkmaar op termijn verder zou moeten met twee preekplaatsen, twee predikanten, één of twee kerkelijk werkers en JOP ondersteuning voor de jeugd. Inmiddels zijn we zover dat we dit willen doen op twee locaties, in Noord en Zuid, met twee profielen, missionair-protestants en oecumenisch-protestants.

Nog veel verder terug in de tijd vertelt de Bijbel in Handelingen 2 over het leven van de eerste gemeente: ‘De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden’.
Het klinkt misschien wat hoogdravend … alles gemeenschappelijk ... dagelijkse groei ... kom er nog eens om … maar het is wel waar we vandaan komen.

In de vorige eeuw zijn we in perioden van groei door de bouw en verzelfstandiging van wijkkerken uit elkaar gegroeid. Maar nu, in een periode van krimp moeten we elkaar weer zien te vinden.
Daarom zijn we na een positieve bespreking in de kerkenraad medio februari, eerst als ambtsdragers, in Zuid eens bij elkaar gekomen om te zien hoe we de handen ineen kunnen slaan om samen aan de slag te gaan, elkaar te kennen en van elkaar te leren, elkaar vast te houden en te helpen waar nodig.
Kortom, wat kunnen we voor elkaar betekenen!? We moeten en willen verder, ondanks dat er nog een bezwaarprocedure loopt in de gebouwenkwestie.*) Het initiatief werd goed opgepakt en er zijn enkele concrete afspraken gemaakt die momenteel verder worden uitgewerkt. Hoe goed is het om dan te merken dat vermeende verschillen veel kleiner zijn dan ooit gedacht: we hebben nog een weg te gaan.

Eigenlijk moet ik zeggen dat we verder willen bouwen aan de profielen. Maar de profielkeuze is uiteindelijk dermate inherent aan de locatie, dat ik hier ook mag spreken van Zuid. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Noord, maar daar ligt het wat gemakkelijker omdat de locatie en haar bezetting reeds gemeengoed zijn. Uiteraard heeft Noord op dit moment haar eigen problemen. Daar tussen door moeten onze leden uit Oudorp maximaal worden opgenomen en meegenomen en liefst meedoen in de verdere ontwikkelingen.

In het verlengde van bovengenoemd onderwerp valt er veel te zeggen over de, volgens velen nogal ingewikkelde, organisatie van de PGA. Daarover later meer.

*) In de gebouwenkwestie zal op 24 maart een hoorzitting bij het RCBBG plaatsvinden; daarna duurt het nog een dikke maand voordat een uitspraak is te verwachten.

Cor Docter